Register kreditnih posrednikov z dovoljenjem za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino

Kreditni posrednik  
Firma ali ime Raiffeisen Futura, d. o. o.
Sedež ali naslov Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana
Matična številka 1585738000
Davčna številka SI 92966012
Šifra glavne dejavnosti 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Osebe kreditnega posrednika, pooblaščene za zastopanje

Direktor: Johann Podrečnik,

Ines Arnuš, Aleš Bračič, Violeta Novoselnik, Špela Frajdl, Primož Jamnik, Peter Pelko, Katja Marn, Rok Konečnik

Storitve, ki jih opravlja kreditni posrednik
  • predstavljanje ali ponujanje potrošniških kreditov za nepremičnino
  • nudenje pomoči pri pripravljalnem oziroma predpogodbenem administrativnemu delu
  • sklepanje potrošniških kreditnih pogodb za nepremičnino v imenu dajalca kreditov
  • izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti
Čezmejno opravljanje storitev Ne
Povezani kreditni posrednik

Da

Kreditni posrednik je povezan z dajalcem kreditov

Raiffeisenbank Eberndorf reg.Gen.m.b.H.

 

Dajalec kredita v celoti in brezpogojno prevzema odgovornost za dejavnosti kreditnega posrednika.
Dajalec kredita, za katerega posreduje  
Firma Raiffeisenbank Eberndorf reg.Gen.m.b.H.
Sedež Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Avstrija
Matična številka FN 118747 d
Dovoljenje Banke Slovenije  
Datum začetka veljavnosti dovoljenja 19. 12. 2017
Datum prenehanja veljavnosti dovoljenja 19. 12. 2026
Datum izbrisa iz registra /