SIMP-PS

SIMP-PS je plačilni sistem, v okviru katerega se izvajata obračun in poravnava denarnih terjatev in obveznosti udeležencev iz naslova domačih direktnih obremenitev. Upravlja ga družba Bankart d.o.o.

Postopke obračuna ter poravnave denarnih terjatev in obveznosti, ki poteka na računih udeležencev v plačilnem sistemu TARGET, izvaja družba Bankart d.o.o.