SIMP-PS

SIMP-PS je plačilni sistem v okviru katerega se izvajata obračun in poravnava denarnih terjatev in obveznosti udeležencev iz naslova domačih direktnih obremenitev. Upravlja ga družba Bankart d. o. o.

Obračun denarnih terjatev in obveznosti izvaja družba Bankart d. o. o, medtem ko poravnavo denarnih terjatev in obveznosti izvaja Banka Slovenije enkrat dnevno na poravnalnih računih udeležencev v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija.