Zadolževanje v švicarskih frankih

29.08.2011 / Sporočilo za javnost

Pojasnilo Banke Slovenije v zvezi z zadolževanjem v švicarskih frankih.