Izjava ob zaključku misije MDS FSAP v Sloveniji

17.04.2012 / Sporočilo za javnost

Misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki jo je vodil Vassili Prokopenko, je med 4. in 16. aprilom 2012 obiskala Slovenijo, da bi izvedla oceno v okviru Programa ocene  finančnega sektorja (Financial Sector Assessment Program—FSAP). Misija FSAP je ocenila trdnost finančnega sektorja in njegovo občutljivost za sistemska tveganja ter opravila pregled nadzorniškega okvira in postopkov delovanja v nepredvidljivih razmerah. Misija se je sestala s predstavniki Ministrstva za finance, Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev ter predstavniki finančnih institucij, strokovnih teles in različnih skupin strokovnjakov.

Več o tem: preberite javno objavo Mednarodnega denarnega sklada:
http://www.imf.org/external/lang/Slovenian/np/sec/pr/2012/pr12134s.pdf