Aktualno

 • 4. 9. 2018: ESMA objavila mnenje o predlogih EC glede spremembe tehničnih standardov v zvezi s poročanjem po SFTR
 • 27. 7. 2018: EC objavila informacijo (s prilogo) o nameri glede sprejetja RTS in ITS v zvezi s SFTR in spremembo ITS v zvezi z EMIR
 • 19. 10. 2017: EC objavila poročilo glede SFTR
 • 22. 6. 2017: prva obravnava Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe v Državnem zboru Republike Slovenije (predlog zakonapopravek 1popravek 2)
 • 21. 4. 2017: ESMA objavila poročilo glede taks in tarif za TR po SFTR in v zvezi s spremembami EMIR 
 • 31. 3. 2017: ESMA objavila osnutek RTS v zvezi s SFTR in popravki EMIR
 • 19. 12. 2016: ESMA objavila posvetovalni dokument glede pristojbin za TR po EMIR in SFTR
 • 4. 11. 2016: ESMA objavila popravke k posvetovalnemu dokumentu z dne 30. 9. 2016
 • 4. 10. 2016: ESRB objavil mnenje za ESMA na podlagi 29. člena SFTR
 • 4. 10. 2016: ESMA objavila poročilo na podlagi 29. (3) člena SFTR
 • 30. 9. 2016: ESMA objavila posvetovani dokument, ki se nanaša na SFTR in EMIR (sporočilo za javnosttabele)
 • 11. 3. 2016: ESMA objavila posvetovalni dokument o osnutkih RTS in ITS
 • 23. 12. 2015: objava SFTR v Uradnem listu EU (L 337/15)
 • 27. 11. 2015: Svet EU objavil popravek predloga SFTR- finalna verzija