Aktualno

  • 31. 10. 2019: ESMA objavila validacijska pravila in XML sheme za poročanje po SFTR
  • 31. 7. 2019: ESMA objavila odziv javnosti glede posvetovalnega dokumenta v zvezi s poročanjem po SFTR
  • 20. 6. 2019: ESMA objavila napoved javnega posveta v zvezi s poročanjem po SFTR
  • 20. 6. 2019: ESMA objavila govor Stevena Maijoorja glede podatkov in poročanja
  • 22. 3. 2019: v Uradnem listu EU so bili objavljeni naslednji zakonodajni akti v zvezi s SFTR:

RTS glede podrobnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v repozitorije sklenjenih poslov
RTS o dostopu do podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov
RTS o zbiranju, preverjanju, združevanju, primerjanju in objavljanju podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji s strani repozitorijev sklenjenih poslov
RTS, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov
ITS glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu s SFTR ter o spremembi ITS št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih
ITS glede oblike vlog za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorijev sklenjenih poslov
Delegirana uredba Komisije v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov