Družbe za izdajo elektronskega denarja

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih vodi in vzdržuje register družb za izdajo elektronskega denarja, ki je centralizirana baza podatkov o družbah za izdajo elektronskega denarja in družbah za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, o njihovih zastopnikih v Republiki Sloveniji in državah gostiteljicah ter o njihovih podružnicah v državah gostiteljicah in tretjih državah.

Banka Slovenije v okviru registra objavlja naslednje sezname:

  • Seznam družb za izdajo elektronskega denarja, ki imajo veljavno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami
Družba za izdajo elektronskega denarja Matična številka Naslov Plačilne storitve (navedena je zap. št. plačilne storitve iz prvega odstavka 5. člena ZPlaSSIED) Datum izdaje dovoljenja Opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja in plačilnih storitev (navedena je zap. št. plačilne storitve iz prvega odstavka 5. člena ZPlaSSIED) na območju držav gostiteljic
Petrol Pay družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d. o. o. 6853633000 Slovenska 54, 1000 Ljubljana

3., 5., 7. in 8.
6.

18.12.2018
11.6.2019

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska:

  • Izdajanje elektronskega denarja 

  • Distribuiranje in/ali unovčenje elektronskega denarja

  • Plačilne storitve: 3., 5., 6., 7. in 8.

Telekom Slovenije, d. d. 5014018000 Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana 3., 4. in 5. 11.09.2018 Družba ne opravlja storitev izdaje elektronskega denarja in plačilnih storitev na območju drugih držav članic EU.
Paywiser družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d. o. o. 8640084000 Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana

 

 

 

1., 2., 3. in 5.

 

 

 

02.11.2021 Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija,
Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Lihtenštajn, Islandija, Norveška: 
  • Izdajanje elektronskega denarja 

  • Distribuiranje in/ali unovčenje elektronskega denarja

  • Plačilne storitve: 1., 2., 3., 5

 

  • Seznam družb za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, ki imajo veljavno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami;
Trenutno ni družb za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo z dovoljenjem Banke Slovenije.

 

  • Seznam obvestil o spremembah v registru (vpis ali izbris iz registra, sprememba vnosa v registru);
20.5.2024 Družba za izdajo elektronskega denarja MBILLS družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d. o. o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, matična številka 6853633000, je spremenila firmo v Petrol Pay družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d. o. o.
4.1.2017 Družba za izdajo elektronskega denarja HALCOM PLAČILA, plačilne storitve, d. o. o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, matična številka 6853633000, je spremenila ime v MBILLS družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d. o. o.