Družbe za izdajo elektronskega denarja

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih vodi in vzdržuje register družb za izdajo elektronskega denarja, ki je centralizirana baza podatkov o družbah za izdajo elektronskega denarja in družbah za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, o njihovih zastopnikih v Republiki Sloveniji in državah gostiteljicah ter o njihovih podružnicah v državah gostiteljicah in tretjih državah.

Banka Slovenije v okviru registra objavlja naslednje sezname:

  • Seznam družb za izdajo elektronskega denarja, ki imajo veljavno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami
Družba za izdajo elektronskega denarja Matična številka Naslov Plačilne storitve (navedena je zap. št. plačilne storitve iz prvega odstavka 5. člena ZPlaSS oziroma ZPlaSSIED)Datum izdaje dovoljenja**
MBILLS družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d. o. o.* 6853633000 Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana 3. in 5. točka prvega odstavka 5. člena ZPlaSS24.09.2015

* Družba se je do 4. januarja 2017 imenovala HALCOM PLAČILA, plačilne storitve, d. o. o.

**Dovoljenja izdana pred 22. 2. 2018 so bila izdana v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), dovoljenja izdana po 22. 2. 2018 pa v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).

  • Seznam družb za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, ki imajo veljavno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami;
Trenutno ni družb za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo z dovoljenjem Banke Slovenije.

 

  • Seznam aktualnih obvestil o spremembah v registru (vpis ali izbris iz registra, sprememba vnosa v registru);
4.1.2017 Družba za izdajo elektronskega denarja HALCOM PLAČILA, plačilne storitve, d. o. o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, matična številka 6853633000, je spremenila ime v MBILLS družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d. o. o.