Aktivnosti Banke Slovenije na področju omejevanja podnebnih sprememb in njihovih posledic

25.04.2024 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije v okviru našega mandata prispevamo svoj delež k omejevanju podnebnih sprememb in njihovih posledic ter k doseganju ciljev Pariškega sporazuma. Tako smo oblikovali Podnebni načrt za obdobje 2024–2026, v katerem se osredotočamo na izpolnjevanje strateških smernic na področju podnebnih sprememb in varovanja okolja. V njem se osredotočamo na pet ključnih stebrov:

(i) zagotavljanje večje odpornost bančnega sistema na finančna tveganja, ki izhajajo iz podnebnih sprememb;
(ii) vključevanje podnebnih sprememb v analize makroekonomskega okolja in transmisije denarne politike;
(iii) uporaba statističnih podatkov in kazalnikov povezanih s podnebnimi spremembami na različnih področjih;
(iv) upravljanje finančnih naložb na način, da na srednji rok izboljšujemo kazalnike družbene odgovornosti in trajne naravnanosti;
(v) zmanjšanje lastnega negativnega vpliva na okolje.

Dodatna prizadevanja so potrebna zaradi vse večjega vpliva podnebne krize na gospodarstvo in finančni sistem. Podnebni načrt za obdobje 2024–2026 je podrobneje predstavljen na povezavi, aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru Evropske centralne banke, pa so na voljo na spletnem mestu ECB.