Izrečeni ukrepi

Razkritje informacij o izrečenih ukrepih na podlagi 310. člena ZBan-3 oziroma 277. člena ZBan-2

Banka Slovenije z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013, javno objavi informacije iz 310. člena ZBan-3 (pred tem iz 277. člena ZBan-2) v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013 in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen.

Pri razkritjih informacij o izrečenih ukrepih, ki ne razkrivajo identitete kršitelja, je za pravno osebo, ki je banka ali hranilnica, uporabljen izraz kreditna institucija, medtem ko se pri fizičnih osebah za oba spola uporablja moški spol.

Razkritje informacij o izrečenih ukrepih  
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 30. 1. 2023
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 25. 4. 2024
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora pravni osebi z dne 19. 10. 2023
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora pravni osebi z dne 19. 10. 2023
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora pravni osebi z dne 19. 9. 2023
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi z dne 18. 7. 2023
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 20. 6. 2023
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 17. 2. 2023
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 23. 11. 2022
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 27. 9. 2022
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 27. 9. 2022
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi z dne 18. 3. 2021
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 13. 7. 2022
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora pravni osebi z dne 18. 10. 2022
Razkritje informacij o odpravi kršitev o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 22. 11. 2022
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi z dne 28. 7. 2022 
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 12. 7. 2022 
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi z dne 14. 7. 2022
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovornima osebama z dne 17. 5. 2022
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi z dne 2. 12. 2021
Razkritje informacij o odpravi kršitev o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 1. 9. 2022 
Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 4. 1. 2022
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovornim osebam z dne 15. 2. 2022
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovornim osebam
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora zoper kvalificiranega imetnika z dne 16. 3. 2022
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora zoper kvalificiranega imetnika z dne 16. 3. 2022
Razkritje informacij o odpravi kršitev o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 15. 2. 2022
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 15. 3. 2022
Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 22. 12. 2021
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovornim osebam
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovornim osebam z dne 16. 3. 2021
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 15. 2. 2022
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovornima osebama z dne 21. 10. 2021
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovornima osebama z dne 20. 9. 2021
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovornima osebama z dne 16. 3. 2021
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 18. 5. 2021
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora zoper kvalificiranega imetnika z dne 17. 3. 2021
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora pravni osebi z dne 29. 6. 2021
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora pravni osebi z dne 18. 5. 2021
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora pravni osebi z dne 29. 6. 2021
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 14. 12. 2020
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi z dne 2. 12. 2020
Razkritje informacij o odpravi kršitev o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 24. 11. 2020
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 7. 4. 2020
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi z dne 5. 6. 2020
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi z dne 5. 6. 2020
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora zoper kvalificiranega imetnika z dne 25. 3. 2020
Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovornima osebama z dne 18. 2. 2020
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 31. 1. 2020
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 11. 6. 2019
Razkritje informacij o izrečeni sankciji kršitelju z dne 18. 2. 2020
Razkritje informacij o odpravi kršitev o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 26. 5. 2020
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi z dne 30. 1. 2020
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi z dne 30. 1. 2020
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 26. 3. 2020
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 3. 9. 2019
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 2. 4. 2019
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 27. 5. 2019
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji dne 17. 9. 2019
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji dne 25. 4. 2019
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu članu upravljalnega organa kreditne institucije z dne 18. 2. 2019
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu članu upravljalnega organa kreditne institucije z dne 18. 2. 2019
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu članu upravljalnega organa kreditne institucije z dne 18. 2. 2019
Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 5. 2. 2019
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu pravni osebi z dne 18. 2. 2019
Razkritje informacij o izrečeni sankciji odgovorni osebi z dne 9. 11. 2018
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 3. 7. 2018
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 17. 4. 2018
Ukrep nadzora zoper kvalificiranega imetnika po 269. členu ZBan-2, z dne 3. 7. 2018
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji z dne 22. 5. 2018
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu pravni osebi z dne 10. 5. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu pravni osebi z dne 30. 1. 2018
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji z dne 17. 4. 2018
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 16. 1. 2018
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu menjalcu z dne 19. 12. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu menjalcu z dne 19. 12. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu menjalcu z dne 19. 12. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu menjalcu z dne 19. 12. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 8. 12. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nebančnemu ponudniku plačilnih storitev z dne 30. 11. 2017
Ukrep nadzora zoper imetnika delnic po 267. členu ZBan-2 z dne 27. 11. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 10. 10. 2017
Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi nedoseganja zahtev SREP 2016 z dne 26. 9. 2017
Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 10. 10. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu predsedniku uprave kreditne institucije z dne 29. 8. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu članu uprave kreditne institucije z dne 29. 8. 2017
Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 29. 8. 2017
Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 29. 8. 2017
Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta po 53. in 273. členu ZBan-2 z dne 1. 8. 2017
* Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta po 53. in 273. členu ZBan-2 z dne 23. 5. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu pravni osebi z dne 10. 5. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji dne 24. 1. 2017
Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi kršitev s področja kreditnega tveganja z dne 1. 8. 2016
Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi kršitev s področja korporativnega upravljanja z dne 3. 5. 2016
Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi nedoseganja zahtev SREP 2015 z dne 3. 5. 2016
Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi nedoseganja zahtev SREP 2015 z dne 31. 3. 2016
Ukrep nadzora zoper kvalificiranega imetnika po 269. členu ZBan-2 z dne 31. 3. 2016
Ukrep nadzora zoper člana uprave kreditne institucije zaradi kršitve 1. točke drugega odstavka 45. člena ZBan-2 v povezavi s točko (a) člena 77 CRR z dne 24. 9. 2015
Ukrep nadzora zoper kvalificiranega imetnika po 266. in 267. členu ZBan-2 z dne 17. 9. 2015
* Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta po 53. in 273. členu ZBan-2 z dne 4. 9. 2015
Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta po 72. členu ZBan-1, po 53. in 273. členu ZBan-2 in po 8. členu in Prilogi 1 Sklepa o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic z dne 26. 5. 2015

* Ukrep nadzora dopolnjen oz. spremenjen