Banka Slovenije preiskovalni komisiji DZ posredovala dodatna gradiva

13.10.2015 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je 28. septembra 2015 preiskovalni komisiji DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji posredovala 7.602 strani dodatno zahtevane dokumentacije

Dodatno dokumentacijo je Banka Slovenije posredovala na podlagi dopisa komisije, naj posreduje naslednje tri sklope gradiv (v nadaljevanju citat iz dopisa komisije):

"36.) dokumentacijo bank: NLB, d.d., Abanka Vipa, d. d., Probanka, d. d., Factor banka, d. d., Banka Celje, d. d., in NKBM, d. d., ki so jo posredovale omenjene banke Banki Slovenije na podlagi njenega dopisa št. 24.10-0250/09-DI, 24.10-0162/10-KK, 24.10-0191/11-KK in 24.10-0148/12 ter zbirno poročilo Banke Slovenije, pripravljeno na podlagi teh odgovorov in dokumentacije; 

37.) odgovore bank: NLB, d.d., Abanka Vipa, d. d., Probanka, d. d., Factor banka, d. d., Banka Celje, d. d., in NKBM, d. d., ki so jih posredovale omenjene banke Banki Slovenije na podlagi njenega dopisa št. 24.10-0192/12-DI ter zbirno poročilo Banke Slovenije, pripravljeno na podlagi teh; 

38.) vsa poročila bank: NLB, d.d., Abanka Vipa, d. d., Probanka, d. d., Factor banka, d. d., Banka Celje, d. d. in NKBM, d. d. o velikih izpostavljenosti (+ 10%, 15%, 20%) ter o nastanku izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko za preučevano obdobje."

Banka Slovenije je tako omenjeni komisiji, ki jo vodi mag. Anže Logar, skupno do zdaj posredovala 23.326 strani dokumentacije. Prvi paket je posredovala 4. avgusta 2015. Več...