EBA proces Q&A

Evropskemu bančnemu organu (organ EBA) lahko na spodnji povezavi posredujete svoja vprašanja glede Direktive CRD IV in Uredbe CRR, pripadajočih regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov ter smernic organa EBA.

Proces Q &A - Vprašanja postavite na povezavi:Single Rulebook Q&A

 

 

Enotni proces zbiranja vprašanj ter izdelave odgovorov (proces Q&A), ki ga je vzpostavil organ EBA, je neposredno povezan z implementacijo novega zakonodajnega paketa CRD IV/CRR. Njegov namen je prispevati k čimbolj dosledni in učinkoviti implementaciji in enotnemu izvajanju CRD IV/CRR ter razvoju nadzorniške prakse na področju celotne EU.

Odgovori organa EBA oziroma Evropske komisije na obravnavana vprašanja predstavljajo minimalni standard tolmačenja zadevne problematike na področju EU. Čeprav ti odgovori niso pravno zavezujoči, pa organ EBA poudarja, da morajo nacionalni nadzorniki strogo nadzorovati njihovo upoštevanje v bankah.

Prosimo, da se pred posredovanjem vprašanja seznanite s pravili uporabe procesa Q&A:

  • Pred posredovanjem vprašanja je treba preveriti, ali odgovor na to vprašanje morda že obstaja tukaj.
  • Na spletni strani procesa Q&A je treba poleg vprašanja samega izpolniti dodatna polja v zvezi s tematiko, kontaktnimi podatki, primeri za boljše razumevanje vprašanja ter predlagati odgovor.
  • Vprašanje se praviloma postavi v angleškem jeziku. Vprašanja v nacionalnih jezikih mora namreč organ EBA najprej prevesti, kar podaljša čas njihove obravnave.
  • Odgovori na vprašanja so praviloma objavljeni v angleškem jeziku, razen, če je vprašanje postavljeno v nacionalnem jeziku. 

 

Dodatna navodila organa EBA glede uporabe procesa Q&A