Izjava guvernerja: Zaveza Evrosistema k vzdržnemu in odgovornemu investiranju v lastnih portfeljih centralnih bank

04.02.2021 / Sporočilo za javnost

Centralne banke Evrosistema se zavedamo pomena podnebnih tveganj in njihovih potencialnih finančnih tveganj. Zato smo člani Sveta ECB določili skupni okvir za družbeno odgovorno in trajnostno investiranje, ki se nanaša na lastne evrske portfelje vrednostnih papirjev centralnih bank. Te portfelje bomo centralne banke v prihodnjih dveh letih začele spremljati tudi z različnimi kazalniki družbeno odgovornega in trajnostnega investiranja. V Banki Slovenije določen del naložb v zadnjih letih že investiramo v t. i. zelene obveznice, po drugi strani pa se izogibamo naložbam v podjetja, ki ne izpolnjujejo okoljskih in etičnih standardov.

Dogovorjeni skupni okvir se nanaša na portfelje, ki niso povezani z denarno politiko. Pri tem upoštevamo dejstvo, da je upravljanje teh portfeljev izključno v pristojnosti posamezne centralne banke, ki je del Evrosistema. Opredelitev skupnega okvira odraža postopni razvoj razumevanja podnebnih tveganj in njihovih potencialnih finančnih posledic.

Z namenom prispevati h globalnim prizadevanjem za izboljšanje poročanja o vplivih na podnebne spremembe bomo centralne banke Evrosistema v prihodnjih dveh letih pričele meriti in poročati ogljični odtis in druge kazalnike družbeno odgovornega in trajnostnega investiranja za te portfelje.

Več centralnih bank Evrosistema že uporablja različne pristope v okviru družbeno odgovornega in trajnostnega upravljanja lastnih portfeljev. Skupni okvir bo podprl vse centralne banke Evrosistema pri njihovem prispevku k nizkoogljičnemu gospodarstvu ter izboljšal ozaveščenost in razumevanje glede podnebnih tveganj, vključno s prizadevanji za izboljšanje razkritja informacij, povezanih z vplivom na podnebne spremembe.

Tudi v Banki Slovenije smo v preteklih letih sprejeli več ukrepov v tej smeri. Poleg primarnega cilja upravljanja lastnih naložb, tj. krepitev kapitala Banke Slovenije na srednji rok, stremimo tudi k družbeno odgovornemu in trajnostnemu načinu investiranja. Pri tem določen del naložb investiramo v t. i. zelene obveznice, pri katerih izdajatelji zbrana sredstva tipično namenjajo financiranju ekološko vzdržnih projektov.

Dodatno v okviru naložb v podjetniški dolg s sledenjem izključitvenemu seznamu največjega pokojninskega sklada na svetu, ki ga upravlja Norges Bank Investment Management, ne nalagamo v podjetja iz tobačne in orožarske industrije ter podjetja, ki imajo večji delež prihodkov iz naslova rudarjenja premoga in proizvodnje elektrike v termoelektrarnah. Prav tako ne nalagamo v podjetja, vpletena v korupcijo, ter v tista, ki povzročajo večjo okoljsko škodo ali kršijo človekove pravice in druge temeljne etične norme.

Sporočilo Evropske centralne banke o skupnem okviru za družbeno odgovorno in trajnostno investiranje je na voljo na povezavi.