TIPS

TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) je (vseevropska) storitev za izvrševanje takojšnjih plačil. Deluje 24 ur na dan, vse dni v letu.
  
V TIPS se lahko vključijo subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo v TARGET in so pristopili k vseevropski shemi takojšnjih plačil (SCTInst). Posamezni subjekt se v TIPS lahko vključi neposredno, to je tako, da v TARGET odpre poseben račun (namenski denarni račun za TIPS), ali prek drugega udeleženca. Vse slovenske banke in hranilnice, ki omogočajo plačilne storitve, so v TIPS vključene neposredno.

Pri tem so udeleženci TARGET, ki so vključeni v TARGET za namene izvrševanja plačil velikih vrednosti in so pristopili k shemi SCTInst, zavezani zagotoviti svojo vključenost v TIPS. S tem je komitentom bank, ki omogočajo storitve takojšnih plačil, prek TIPS omogočena izmenjava takojšnjih plačil v evrih z vsemi pravnimi in fizičnimi osebami iz celotne EU, 24 ur na dan in vse dni v letu, če le njihov ponudnik plačilnih storitev ponuja storitve takojšnjih plačil v skladu s shemo SCTInst.