Netočne navedbe v članku Kaj bo zdaj naredil Pahor? Bo za guvernerja res predlagal Bošnjaka, mešetarja, ki ni bil več primeren niti za Hypo?!, objavljenem 14. septembra 2018 na spletni strani pozareport.si

19.09.2018 / Sporočilo za javnost

Na spletni strani pozareport.si je bil 14. septembra 2018 objavljen članek z naslovom Kaj bo zdaj naredil Pahor? Bo za guvernerja res predlagal Bošnjaka, mešetarja, ki ni bil več primeren niti za Hypo?! Povezava do zavajajočega članka: http://pozareport.si/post/420762/kaj-bo-zdaj-naredil-pahor-bo-za-guvernerja-res-predlagal-bosnjaka-mesetarja-ki-ni-bil-vec-primeren-niti-za-hypo. Popravek je bil objavljen 20. septembra 2018.

Avtorju članka sporočam naslednja dejstva:

 • Avtor članka v splošnem uporablja žaljivo terminologijo "mešetar" na podlagi neargumentiranih očitkov.
 • Stranka, ki jo omenjate v članku, je bila ena izmed mnogih strank, ki je bila v fazi prestrukturiranja, obravnava profesionalno v skladu z vsemi bančnimi pravili in načeli, izpostavljenost banke do nje pa se je uspešno zniževala. Odločno zanikam kakršnokoli škodo za banko, o kateri namiguje avtor članka. Navedbe so preverljive tudi na sami banki.
 • Kot je bilo pojasnjeno že leta 2015, sem Hypo banko zapustil na lastno željo, zaradi različnih pogledov na novo strategijo banke, ki jo je postavil nov lastnik.
 • Kot je bilo gospodu Požarju že pojasnjeno, sem po odhodu iz Hypo banke sodeloval s tremi podjetji kot svetovalec, poslovnega omrežja LikedIn pa nisem redno uporabljal in posodabljal. Kakršnakoli drugačna dejstva oziroma namigovanja odločno zanikam.
 • Odločno zanikam navedbo, da bi na Banko Slovenije pripeljal svoje bivše sodelavce Hypo banke. Sam nisem sodeloval niti v enem zaposlitvenem postopku na Banki Slovenije, kjer bi bil izbran sodelavec Hypo banke ali katere druge banke, kjer sem deloval. Je pa na Banki Slovenije zaposlenih več bivših in odličnih sodelavcev iz bank in družb, kjer sem deloval v preteklosti (Volksbank, Sparkasse, Hypo, Simobil). Vsi kadrovski postopki v BS potekajo v skladu z zakonodajo in internimi pravnimi akti Banke Slovenije.
 • Navedbo, da naj bi nosil informacije iz Banke Slovenije in namigovanja, da naj bi jih posredoval novinarjem, ostro zanikam. Kot član Sveta Banke Slovenije zaupne informacije varujem v skladu z 47. členom ZBS-1 in v skladu s Pravilnikom o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije. Izrecno poudarjam, da nimam nobenih stikov z novinarji izven uradnih protokolov BS, ki so preko službe za stike z javnostjo v BS, tiskovnih konferenc ter ob robu konferenc in seminarjev.
 • Glede navedbe, da naj bi imel težave z izražanjem v angleškem jeziku, gre za čisto laž in podtikanje. Angleški jezik aktivno uporabljam, za kar imam tudi potrdilo. Pasivno še nemški jezik. 15 let sem delal v mednarodnih družbah, kjer sem na dnevni ravni komuniciral s sodelavci v angleškem in nemškem jeziku, prav tako redno poročal v tujino v obeh jezikih.
 • Navedba, da naj bi bil moj domet omejen na revizorska in računovodska vprašanja, je neutemeljena. Z revizijo in računovodstvom sem se prenehal ukvarjati leta 2006, res pa je, da imam dve revizorski licenci. Od takrat dalje se ukvarjam z bančništvom, financami, poslovno politiko in strategijo, upravljanje s tveganji, prestrukturiranji, denarno politiko, nadzorom, reševanjem bank, regulativo. Skratka z vsemi področji, ki so v domeni Banke Slovenije, vključno z revizijo in računovodstvom. Ravno tako sem se v postopku izbora za viceguvernerja kot v postopku izbora za guvernerja BS izkazal kot strokovno ustrezno podkovanega.
 • Vašo navedbo, da sem poskušal očrniti kolega Primoža Dolenca z internimi podatki o lobističnih kosilih odločno zanikam, saj gre za neresnico. Drži pa, da sem bil v državnem zboru na predstavitvah pri sedmih poslanskih skupinah, kamor so me posamezne poslanske skupine povabile.
 • Nikakor ne drži, da sem bil kadarkoli proti reviziji Računskega sodišča. Navedbo odločno zanikam. Vedno sem se zavzemal za gospodarno, transparentno in zakonito poslovanje Banke Slovenije, kar vključuje tudi revizijo s strani Računskega sodišča. Zaradi nasprotovanja temu, s strani bivšega guvernerja, sem tudi prenehal delovati v Revizijskem odboru Banke Slovenije.
 • Prav tako odločno zanikam navedbe o zamujanju in nesodelovanju na sestankih na ECB-ju. Sestankov sem se redno udeleževal (prisoten sem bil na vseh) vedno pa sem tudi sodeloval v razpravah. Prav tako zanikam predčasne odhode domov, sem pa poskušal priti domov po zaključku sestankov na ECB-ju, saj ni bilo potrebe po daljšem bivanju v Frankfurtu in dodatnih stroških povezanih s tem. Prav tako odločno zanikam, da bi me bivši guverner kadarkoli opozoril na to. Organizacijo potovanj in sodelovanje v razpravah je sicer možno preveriti v dokumentaciji BS, EBA in SRB. Vse službene poti sem opravil v skladu z internim Pravilnikom o službenih potovanjih zaposlenih v Banki Slovenije.

Marko Bošnjak,
viceguverner