Rezultati stres testov Banke Slovenije

10.05.2013 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je v skladu z utečeno prakso zadnjih nekaj let tudi letos izvedla stres teste.

Poleg makro stres testov Banka Slovenije kot sestavni del svojega rednega nadzorniškega procesa izvaja tudi simulacije mikro stres testov po t.i. "bottom-up" pristopu s katerimi se testira občutljivost vsake posamezne banke na izbrane šoke.

Rezultati stres testov so na voljo v PDF dokumentu.