Poročilo o finančni stabilnosti

Poročilo o finančni stabilnosti

Poročilo o finančni stabilnosti izhaja dvakrat letno (z letom 2016 se je združila s publikacijo Stabilnost slovenskega bančnega sistema). V poročilu se analitično spremlja in pojasnjuje razvoj sistemskih tveganj v finančnem sistemu v zadnjem obdobju. Poleg bančnega sistema poročilo spremlja tudi razvoj tveganj v nebančnih finančnih institucijah (zavarovalnicah, lizing družbah, kapitalskega trga). Analizirajo se tudi segmenti gospodarstva (makrookolje, sektor podjetij in gospodinjstev, nepremičninski trg), ki pomembno vplivajo na razvoj sistemskih tveganj v finančnem sektorju.

04.05.2022 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2022
04.10.2021 Poročilo o finančni stabilnosti, oktober 2021
16.04.2021 Poročilo o finančni stabilnosti, april 2021
06.10.2020 Poročilo o finančni stabilnosti, oktober 2020
18.12.2019 Poročilo o finančni stabilnosti, december 2019
19.06.2019 Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2019
19.12.2018 Poročilo o finančni stabilnosti, december 2018
05.07.2018 Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2018
22.01.2018 Poročilo o finančni stabilnosti, januar 2018
14.06.2017 Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017
10.01.2017 Poročilo o finančni stabilnosti, december 2016
07.06.2016 Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2016
26.01.2016 Poročilo o finančni stabilnosti, januar 2016
02.06.2015 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015
28.01.2015 Stabilnost slovenskega bančnega sistema, december 2014
29.05.2014 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2014
21.06.2013 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2012
05.06.2013 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2013
21.12.2012 Stabilnost slovenskega bančnega sistema, december 2012
15.05.2012 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2012
14.05.2012 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2012 - Sklepne ugotovitve, Kronološki pregled ukrepov Banke Slovenije za blažitev posledic finančne krize
21.12.2011 Stabilnost slovenskega bančnega sistema, december 2011
25.07.2011 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2011
20.12.2010 Stabilnost slovenskega bančnega sistema, december 2010
09.07.2010 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2010
15.12.2009 Stabilnost slovenskega bančnega sistema, december 2009
19.05.2009 Poročilo o finačni stabilnosti, maj 2009
17.10.2008 Poročilo o finančni stabilnosti - Strokovni prispevki, maj 2008
16.09.2008 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2008
04.07.2007 Poročilo o finančni stabilnosti - Strokovni prispevki, maj 2007
11.06.2007 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2007
23.05.2006 Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2006
18.05.2006 Poročilo o finančni stabilnosti - Strokovni prispevki, maj 2006
12.06.2005 Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2005
12.07.2004 Poročilo o finančni stabilnosti za leto 2003