ECB sporočilo za javnost - Litva prevzela evro s 1.1.2015

01.01.2015 / Sporočilo za javnost

1. januar 2015 - Litva je vstopila v euroobmočje

  • Litva je začela uporabljati euro
  • Lietuvos bankas je postala članica Eurosistema.
  • Litva se je pridružila tudi bančnemu nadzoru s strani ECB v okviru enotnega mehanizma nadzora.