Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016

V poročilu so podrobneje predstavljeni ukrepi, izvedeni v Factor banki in Probanki od septembra 2013 s ciljem preprečitve negativnih učinkov na stabilnost finančnega sistema v Republiki Sloveniji, preprečitve posledic stečaja obeh bank in za zavarovanje vlog vseh navadnih upnikov v celotnem bančnem sistemu.

18.05.2016 Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016