V Banki Slovenije smo v prvi polovici leta prejeli 24 prijav kršitev v sistem obveščanja

27.07.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije na podlagi 239. člena ZBan-2 objavljamo poročilo o prijavah kršitev, in sicer v zvezi z možnimi ali dejanskimi kršitvami predpisov, navedenih v drugem odstavku 9. člena ZBan-2. V Banki Slovenije smo v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 30. 6. 2020 v okviru sistema prijave kršitev prejeli štiriindvajset prijav. V osmih primerih je bilo ugotovljeno, da obstaja sum kršitve določb ZBan-2; v skladu s pravili sistema obveščanja o kršitvah je bila v teh primerih uvedena preiskava. Sedem primerov smo obravnavali v Banki Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi, ena prijava pa je bila odstopljena Evropski centralni banki (ECB) v nadaljnje reševanje. Šestnajst prijav se je nanašalo na vprašanja in prijave potrošnikov, ki po vsebini ne sodijo v sistem obveščanja o kršitvah in jih obravnavajo druge pristojne službe v Banki Slovenije. V zvezi s sedmimi primeri, ki jih obravnavamo na Banki Slovenije, je šest preiskav že zaključenih, ena je še v teku.