S predsednico državnega zbora o pomenu finančnega opismenjevanja mladih

21.10.2022 / Sporočilo za javnost

Guverner Boštjan Vasle je danes na delovnem obisku gostili predsednico Državnega zbora RS Urško Klakočar Zupančič. V Muzeju Banke Slovenije je tekla beseda o pomenu finančnega opismenjevanja otrok in mladine ter o pomenu zastopanosti finančnih tem na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

V Banki Slovenije smo v zadnjih štirih letih močno okrepili delovanje na področju finančnega opismenjevanja. Otrokom in mladostnikom skušamo na različne načine približati teme, pomembne za razumevanje finančnega okolja, v katerem odraščajo, ter jih izobraziti o odgovornem odnosu do denarja in prihrankov. Zavedamo se namreč, da je finančno opismenjevanje ena ključnih nalog centralne banke, zaradi česar smo okrepitev tega področja postavili v središče naših strateških ciljev v prihodnjih letih. Med naše pomembnejše cilje spada krepitev finančnega opismenjevanja v kurikulumu osnovnih in srednjih šol oziroma zastopanost finančnih tem na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Naše načrte smo predstavili predsednici državnega zbora ob ogledu Muzeja Banke Slovenije, ki smo ga med drugim odprli, da bi širši javnosti predstavili delovanje centralne banke, naše naloge in vlogo v državi ter da bi povečali zavedanje o pomembnosti finančnega izobraževanja, ki ga izvajamo tudi v muzeju s pomočjo številnih nazornih in didaktičnih eksponatov. Predsednici državnega zbora smo ob tej priložnosti podarili zlato medaljo, ki smo jo izdali lani ob 30. obletnici Banke Slovenije. 

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič iz rok guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta prejema zlato medaljo izdano ob 30. obletnici Banke Slovenije.

Rokovanje predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič in guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta.

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič si je skupaj z guvernerjem Banke Slovenije Boštjanom Vasletom ogledala Muzej Banke Slovenije.