Omejevalni ukrepi proti Belorusiji

3. avgust 2023

Uradni list Evropske unije, L 196, 4. avgust 2023

Nadaljnji omejevalni ukrepi zoper Belorusijo so bili sprejeti z Uredbo 2023/1594 o spremembi Uredbe 765/2006.

 • tesnejša uskladitev ruskih in beloruskih sankcij z namenom zagotavljanja, da se ruskim sankcijam ne bo mogoče izogniti prek Belorusije;
 • razširitev prepovedi izvoza v Belorusijo na številne zelo občutljive proizvode in tehnologije, ki prispevajo k vojaški in tehnološki krepitvi Belorusije.

 

3. junij 2022

Nadaljnji omejevalni ukrepi zoper Belorusijo so bili sprejeti z Uredbo 2022/877 o spremembi Uredbe 765/2006.

 • Iz sistema SWIFT je bila izključena še 1 beloruska banka.
 • Znatno se je razširil seznam subjektov (od 1 na 25 subjektov), za katere veljajo omejitve v zvezi z dovoljenji za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo ter blaga in tehnologije, ki bi lahko prispevali k vojaškim in tehnološkim izboljšavam Belorusije ali k razvoju njenega obrambnega in varnostnega sektorja.

 

8. april 2022

Nadaljnji omejevalni ukrepi zoper Belorusijo so bili sprejeti z Uredbo 2022/577 o spremembi Uredbe 765/2006:

 • Prepovedano je prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati bankovce, denominirane v kateri koli uradni valuti države članice EU, Belorusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji, vključno z vlado in centralno banko Belorusije, ali za uporabo v Belorusiji; člen 1za.
 • Prepovedano je prodajati prenosljive vrednostne papirje, denominirane v kateri koli valuti države članice EU, izdane po 12. aprilu 2022, ali enote v kolektivnih naložbenih podjemih, ki zagotavljajo izpostavljenost do takih vrednostnih papirjev, kateremu koli beloruskemu državljanu ali fizični osebi, ki prebiva v Belorusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Belorusiji; člen 1y.
 • Prepovedan je cestni prevoz beloruskim podjetjem, kar jim preprečuje cestni prevoz blaga v EU, vključno s tranzitom. Kljub temu so odstopanja odobrena za številne izdelke, kot so farmacevtski, medicinski, kmetijski in živilski izdelki, vključno s pšenico, ter za cestni prevoz v humanitarne namene; člen 1zc.

 

9. marec 2022

Z Uredbo 2022/398 o spremembi Uredbe 765/2006 so se razširili obsežni finančni omejevalni ukrepi proti Rusiji po analogiji tudi na Belorusijo. Posebej je potrebno poudariti naslednje spremembe:

 • Opredelitev "prenosljivega vrednostnega papirja" je bila spremenjena in zdaj vključuje tudi vrednostne papirje v obliki kriptosredstev; čl. 1 (9).
 • Prepovedane so transakcije, povezane z upravljanjem rezerv in sredstev centralne banke Belorusije, vključno s transakcijami s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki deluje v imenu ali po navodilih centralne banke Belorusije; čl. 1ja.
 • Od 12. aprila 2022 je prepovedano uvrstiti delnice, kot tudi opravljati storitve v zvezi z njimi, na mestih trgovanja, registriranih ali priznanih v Uniji, za prenosljive vrednostne papirje katere koli pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Belorusiji, ki je v več kot 50-odstotni javni lasti; čl. 1jb.
 • Prepovedano je prodajati prenosljive vrednostne papirje, denominirane v eurih, izdane po 12. aprilu 2022, ali enote v kolektivnih naložbenih podjemih, ki zagotavljajo izpostavljenost do takih vrednostnih papirjev, kateremu koli beloruskemu državljanu ali fizični osebi, ki prebiva v Belorusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Belorusiji; čl. 1y.
 • Prepovedano je prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati bankovce, denominirane v eurih, Belorusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji, vključno z vlado in centralno banko Belorusije, ali za uporabo v Belorusiji; čl. 1za.
 • Prepovedano je zagotavljati javno financiranje ali javno finančno pomoč za trgovino z Belorusijo ali vlaganje v Belorusiji; čl. 1t, vendar z nekaterimi izjemami (zavezujoče finančne obveznosti ali obveznosti finančne pomoči, sprejete pred 10. marcem 2022; zagotavljanje javnega financiranja ali javne finančne pomoči do skupne vrednosti 10.000.000 EUR na projekt v korist malih in srednjih podjetij s sedežem v Uniji; zagotavljanje javnega financiranja ali javne finančne pomoči za trgovino s hrano in za kmetijske, medicinske ali humanitarne namene).
 • Izključitev treh beloruskih bank iz sistema SWIFT: Belagroprombank, Banka Dabrabyt in Razvojna banka Republike Belorusije; čl. 1zb.
 • Banke iz EU ne smejo sprejemati depozitov od beloruskih državljanov ali fizičnih oseb s prebivališčem v Belorusiji ali subjektov s sedežem v Belorusiji, če skupna vrednost dobroimetja na kreditno institucijo presega 100.000,00 EUR; čl. 1u(1). To spremlja obveznost poročanja o obstoječih depozitih nad tem zneskom; čl. 1z. Izjema velja za državljane države članice, države članice Evropskega gospodarskega prostora ali Švice, ali za fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici, državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali Švici; čl. 1u (2). Prepoved ne velja tudi za depozite, ki so potrebni za neprepovedano čezmejno trgovino z blagom in storitvami med Unijo in Belorusijo; čl. 1u (3).

 

Trenutno je še vedno aktualna izvedbena uredba, ki jo je sprejela Vlada RS:  Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006, s katero določa omejevalne ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 2012/642/SZVP z dne 15. oktobra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji  ter pristojne organe in sankcije za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006.

Povezano