Nadaljevanje visoke gospodarske rasti v letu 2022 skladno s pričakovanji Banke Slovenije

14.02.2023 / Sporočilo za javnost

V letu 2022 se je po močnem popandemskem okrevanju gospodarstva v letu 2021, ko je rast znašala kar 8,2 %, nadaljevala visoka rast gospodarske aktivnosti – dosegla je 5,4 %. V Banki Slovenije smo takšna gibanja, tudi glede na močno podporo denarne in fiskalne politike, pričakovali. Takšen iztek leta daje spodbudne signale tudi za letošnje leto, ko se bo gospodarska rast sicer umirila. Visoka gospodarska rast se je odrazila tudi na trgu dela, kjer beležimo rekordno visoke številke glede zaposlenosti. Ob tem se kaže, da je inflacija dosegla vrh in se bo v prihodnjih četrtletjih znatno umirila.

Letna rast BDP je lani znašala visokih 5,4 %, kar je sicer skladno s pričakovanji Banke Slovenije. Po izjemno ugodnih gibanjih v prvi polovici leta se je gospodarska aktivnost v tretjem četrtletju aktivnost začela umirjati, a je rast v zadnjem lanskem četrtletju pospešila, ko se je BDP v primerjavi s tretjim četrtletjem povečal za 0,8 %. Zelo ugodna gospodarska slika se odraža tudi na trgu dela, kjer zaposlenost še narašča, zaposlitvena pričakovanja podjetij pa ostajajo pozitivna.  

Gospodarska rast je bila visoka v vseh segmentih. Rast končne potrošnje je lani znašala 6,6 %, bruto investicij pa 12,4 %. Lansko leto je v mednarodnem okolju zaznamovala velika negotovost, povezana z rusko vojaško agresijo, katerih posledice so se odrazile zlasti na energetskih trgih. Kljub tem tveganjem sta na letni ravni tako uvoz kot izvoz ostala relativno visoka, saldo menjave pa je bil negativen in je znašal -2,1 o. t.

Takšna gibanja so spodbudna tudi za letošnje leto, kjer večina inštitucij ugotavlja, da tako gospodinjstva kot podjetja izkazujejo veliko odpornost. To bo prispevalo k pozitivni gospodarski rasti tudi v letošnjem letu.