Komentar Banke Slovenije o včeraj sprejetem zakonu, ki ureja problematiko kreditov v švicarskih frankih

03.02.2022 / Sporočilo za javnost

V Državnem zboru RS je bil včeraj sprejet Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. V Banki Slovenije smo že pred sprejetjem zakona objavili svoje mnenje. V prihodnjih tednih bomo spremljali implementacijo zakona in na tej osnovi sprejeli naše nadaljnje odločitve.