Tolarske obrestne mere do 2006

Banka Slovenije je do vstopa v evrsko območje določala obrestne mere za instrumente denarne politike. Vodenje denarne politike je temeljilo predvsem na instrumentih, povezanih z vzdrževanjem stabilnega tečaja, oskrbo z likvidnostjo, potrebami njenega umika in nadzorom nad transformacijo kratkoročnih virov bank.

Kratkoročne obrestne mere denarnega trga so tesno sledile gibanju ključnih obrestnih mer Banke Slovenije. Prav tako so se nivojem obrestnih mer Banke Slovenije prilagajale tudi obrestne mere tolarskih vlog in posojil.