Bilten Banke Slovenije, oktober 2017

26.10.2017 / Sporočilo za javnost

Izšla je redna mesečna statistična publikacija Bilten, oktober 2017 (Letnik XXVI št. 10).

Mesečni Bilten je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije s podatki iz lastne produkcije statistik : finančnih institucij, ekonomskih odnosov s tujino ter finančnih računov, katere dopolnjujejo osnovne makroekonomske statistike SURS in MF. Več: Publikacije - Bilten Banke Slovenije