Sporočilo za javnost Banke Slovenije z dne 20.09.2013

20.09.2013 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije pozorno spremlja in pridobiva informacije v povezavi s preiskavo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zoper bančnika Janka Medjo in druge morebitne osebe vključene v preiskavi, med katerimi je bil naveden tudi dr. France Arhar. Sodelovanje poteka s predstavniki uprav obeh bank, kjer sta bančnika delovala, oziroma delujeta (UniCredit Banka Slovenije d.d. in NLB d.d.) in s predstavniki Nadzornega sveta NLB d.d. ter s predstavniki NPU. Banka Slovenije je s strani Nadzornega sveta NLB d.d. prejela zagotovila, da so vse pristojnosti razdeljene in da uprava in banka normalno delujeta. Banka Slovenije se bo na podlagi ugotovitev odločila o morebitnih ukrepih v skladu s svojimi pristojnostmi.