Informacija o poslovanju bank s komentarjem

Informacija o poslovanju bank s komentarjem

Publikacija Informacija o poslovanju bank s komentarjem vsebuje ključne bilančne podatke bančnega sistema (bilančna vsota, obseg vlog in posojil, prihodke, odhodke in dobiček/izgubo bank), aktualne podatke o obrestnih merah in nedonosnih posojilih ter podatke o poslovanju lizinških družb. Objavljamo jo dvakrat na leto (junija in decembra).

Mesečna informacija o poslovanju bank od aprila 2023 izhaja v obliki obogatene statistične zbirke podatkov, objavljene na ločeni spletni strani, starejše publikacije so na voljo na tej povezavi.

17.06.2024 Informacija o poslovanju bank s komentarjem, junij 2024
21.12.2023 Informacija o poslovanju bank s komentarjem, december 2023
20.06.2023 Informacija o poslovanju bank s komentarjem, april 2023