Odziv na odločitev Ustavnega sodišča

27.10.2016 / Sporočilo za javnost

Ustavno sodišče je soglasno potrdilo, da so členi ZBan-1, ki so bili pravna podlaga za izredne ukrepe Banke Slovenije leta 2013 in 2014, v skladu z ustavo. Tako so tudi ukrepi, ki so bili bankam izrečeni z odločbami Banke Slovenije o izrednih ukrepih, v skladu z ustavo in jih ni mogoče kakorkoli izpodbijati.

Ustavno sodišče je potrdilo, da lahko imetniki podrejenih inštrumentov uveljavljajo morebitno varstvo le z vlaganjem odškodninskih tožb – te so bile sicer že predvidene tudi z ZBan-1 -, je pa dalo v tem delu dodatna navodila zakonodajalcu za zagotovitev učinkovitejšega sodnega varstva.