Plačilne storitve v 2021: Razlike v ponudbi in ceni paketov so velike

14.03.2022 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo skupaj z bankami in hranilnicami oblikovali košarico storitev, ki odraža plačilne navade tipičnega komitenta. V posebni analizi ugotavljamo, da je bilo za to košarico storitev lani v povprečju treba nameniti 69,40 evra letno, kar je nekoliko manj kot leto prej. Pri tem razpon med najcenejšo in najdražjo banko ostaja zelo velik.

Za celovitejši pregled ponudbe bančnih storitev za prebivalce pa smo pripravili tudi primerjavo oglaševanih efektivnih obrestnih mer (EOM) po posameznih bankah in hranilnicah. Pri tem ugotavljamo, da EOM za povprečni potrošniški kredit več kot trikrat presega oglaševano EOM za povprečni stanovanjski kredit. Podobno kot pri košarici storitev pa tudi na tem področju ugotavljamo velike razlike med ponudbami bank.

Da bi zagotovili enostavno primerljivost ponudbe bank in hranilnic, izračuni temeljijo na isti košarici plačilnih storitev. Vsebino košarice smo pripravili v sodelovanju z bankami in hranilnicami in odraža plačilne navade tipičnega komitenta. Pri tem posamezni paketi lahko vključujejo tudi širši nabor storitev, vendar tega in kvalitativnih razlik v ponudbi (npr. široka mreža lastnih bankomatov) v enostavni primerjavi, ki jo zagotavlja košarica storitev, ni mogoče upoštevati.

Banka Slovenije zato na svojih spletnih straneh omogoča pregled celotne paketne ponudbe vseh bank in hranilnic. Primerjava stroškov košaric plačilnih storitev potrošnikom služi kot informativno orodje za izbiro zanje najprimernejše bančne paketne ponudbe. Ob tem posebej poudarjamo, da sprememba lastništva banke ali hranilnice lahko vpliva na njeno ponudbo.

Tabela 1: Košarica plačilnih storitev tipičnega komitenta

Strošek košarice plačilnih storitev: od 28 do 97 evrov letno

Za tipičnega komitenta je povprečni letni strošek košarice storitev znašal 69,40 evra (leta 2020 70,47 evra) in je bil za skoraj 150 % višji kot pri najcenejši banki. Pri tem je razpon med ponudbo najcenejše in najdražje banke zelo velik in je na zadnji dan leta 2021 segal od 28,08 evra do 97,68 evra.

Tabela 2: Izračuni stroškov košaric plačilnih storitev tipičnega komitenta na dan 31. 12. 2021 (v EUR)

Opomba: V primerjavo so vključeni tudi paketi, ki so dostopni le novim komitentom ali obstoječim z doplačilom za zamenjavo, ter paketi, odprtje katerih je možno zgolj preko spleta. Sprememba lastništva banke ali hranilnice lahko vpliva na njeno ponudbo.
* Sprememba sestave paketa od 10. 1. 2022.
** Paket ni več na voljo novim komitentom od 11. 1. 2022.

Razlika v EOM iz spletnih kalkulatorjev 2,55 oziroma 0,49 odstotne točke

Z namenom še celovitejšega pregleda ponudbe bančnih storitev za prebivalce smo pripravili tudi primerjavo stroškov financiranja za prebivalstvo. Za primerjavo smo vzeli EOM kot najbolj kompleten kazalec stroškov financiranja, ki vključuje tako obresti izposojenega denarja kot strošek kreditne storitve.

Podatki so pridobljeni iz spletnih kalkulatorjev posameznih bank in hranilnic, pri čemer smo uporabili povprečno ročnost in povprečen znesek kredita v letu 2021. Pri potrošniških kreditih povprečna ročnost znaša pet let, povprečen znesek kredita 12.000 evrov, pri stanovanjskih kreditih povprečna ročnost znaša 16 let, povprečen znesek pa 80.000 evrov. Pri obeh vrstah kreditov smo izbrali nespremenljivo obrestno mero, enostarševsko družino z dvema vzdrževanima otrokoma (kjer je bil izbor možen)  ter predpostavili, da gre za komitenta banke oziroma hranilnice.

Pri potrošniškem kreditu povprečna tako izračunana EOM znaša 7,25 %, razpon med ponudbo najcenejše in najdražje banke pa je od 5,88 % do 8,43 %. Pri stanovanjskem kreditu pa je povprečna s spletnimi kalkulatorji izračunana EOM 2,23 %, razpon med najcenejšo in najdražjo ponudbo pa je od 2,06 % do 2,55 %.

Tabela 3: Oglaševane efektivne obrestne mere (EOM) za potrošniški in stanovanjski kredit iz spletnih kalkulatorjev na dan 21. februar 2022

Opomba: Gre za oglaševane cene, ki se lahko razlikujejo od realiziranih poslov. Sprememba lastništva banke ali hranilnice lahko vpliva na njeno ponudbo.
* Banka oziroma hranilnica nima spletnega kalkulatorja.
** nima kalkulatorja za stanovanjski kredit.
*** brez zavarovanja, v EOM ni vključen strošek vodenja transakcijskega računa.
**** kalkulator za stanovanjski kredit le s spremenljivo obrestno mero.
***** pri stanovanjskih kreditih le kalkulator za kredit do 120 mesecev.
Vir: Spletne strani bank in hranilnic na dan 21. februar 2022