Junija začetek delovanja poravnalne platforme v lasti Evrosistema TARGET2-Securities

08.05.2015 / Sporočilo za javnost

V skladu s projektnim načrtom bo 22. junija 2015 začela delovati enotna tehnična platforma za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (T2S), ki je v lasti Evrosistema.

Platformo, ki bo med drugim zagotavljala hkratno poravnavo vrednostnih papirjev na računih pri centralnih depotnih družbah in denarja v evrih na denarnih računih pri centralnih bankah, bo začela uporabljati prva skupina centralnih depotnih družb iz Italije, Grčije, Romunije, Malte in Švice. Slovenska centralna depotna družba (KDD - Centralna klirinško depotna družba) bo T2S začela uporabljati februarja 2017.

Podrobnejša pojasnila o T2S in vključevanju slovenskega okolja so v poglavju Plačilni in poravnalni sistemi