Sodelovanje Banke Slovenije in Univerze v Ljubljani

22.12.2017 / Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost Univerze v Ljubljani

Mala galerija kot začetek velikega sodelovanja med Banko Slovenije in Univerzo v Ljubljani

Ljubljana, 22. december 2017 – Guverner Banke Slovenije (BS) Boštjan Jazbec in rektor Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Igor Papič sta podpisala pismo o nameri, s katerim sta se zavezala za trajno sodelovanje pri oživitvi projekta Mala galerija. Izhodiščni koncept temelji na oživljanju vsebin Male galerije kot razstavnega prostora dveh partneric, v katerem se bodo mladi umetniški snovalci preizkušali na področjih kreativnosti, sodobnosti ter umetniškega diskurza. Sam projekt naj bi zaživel v začetku leta 2019, to bo tudi v letu, ko Univerza v Ljubljani praznuje svojo stoto obletnico delovanja.

Guverner BS Boštjan Jazbec je ob podpisu poudaril, da gre za strateško povezovanje dveh partneric, ki si na prvi pogled nista vsebinsko sorodni, pa vendar je prav Banka Slovenije hvaležna Univerzi v Ljubljani za dano priložnost, s katero bo BS okrepila svojo družbeno odgovorno vlogo in povrnila težo Mali galeriji kot stičišču umetnosti, ki jo je v preteklosti že imela. Ob zaključku slavnostnega podpisa je rektor UL prof.  dr. Igor Papič poudaril, da je takšna oblika povezovanja pravi odgovor na izzive Univerze in tudi širše družbe v prihodnje. Namreč glavne strateške usmeritve Univerze temeljijo na ambiciji, da postane še močneje mednarodno prepoznavna, odlična v raziskovalni in znanstveni dejavnosti, odlična v pedagoškem procesu, predvsem široko odprta javnosti in mladim.  Odgovornost obeh partneric temelji zlasti na nenehnih dolgoročnih prizadevanjih po sooblikovanju družbenega življenja in njenih temeljnih vrednot. In Mala galerija z mladimi kreativnimi študentskimi potenciali bo ponujala prav to.

Avtor fotografij: Foto studio NORA

 

Na fotografiji: Guverner Banke Slovenije (BS) Boštjan Jazbec in rektor Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Igor Papič