Poročili Mednarodnega denarnega sklada z misije ocene finančnega sektorja FSAP

06.12.2012 / Sporočilo za javnost

Od 4. do 12. aprila 2012 je v Sloveniji potekala misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v okviru misije Programa ocene finančnega sektorja FSAP (Financial Sector Assessment Program).

Ugotovitve misije FSAP predstavljajo pomembne dodatne informacije k širšemu nadzoru gospodarstev s strani MDS, ki ga izvaja MDS v okviru misije po 4. členu Statuta MDS. Misija FSAP je ocenila trdnost finančnega sektorja in njegovo občutljivost za sistemska tveganja ter opravila pregled nadzorniškega okvira in postopkov delovanja v nepredvidljivih razmerah.

Misija se je sestala s predstavniki Ministrstva za finance, Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev ter predstavniki finančnih institucij, strokovnih teles in različnih skupin strokovnjakov.

Poleg zaključnega poročila FSSA (Financial System Stability Assessment) je bila kot del misije FSAP pripravljena tudi podrobna ocena izpolnjevanja Baselskih načel učinkovitega bančnega nadzora.

V skladu s prakso MDS je bilo zaključno poročilo misije FSAP obravnavano in potrjeno 21. novembra 2012 na Izvršnem odboru MDS skupaj z zaključnim poročilom letošnjih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS.

Poročili o Sloveniji v okviru misije FSAP sta objavljeni na spletni strani MDS.