Sporočilo za javnost z dne 19. februar 2014 - Plače usklajene

19.02.2014 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je danes poslala anekse k pogodbam o zaposlitvi za člane izredne uprave Probanke na pristojno ministrstvo – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glede na omejitve, ki izhajajo iz Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti so od vstopa Republike Slovenije v lastništvo banke plače nižje in sicer znašajo po novem 11.988 EUR bruto mesečno, veljajo od dneva vstopa v lastništvo. Plače članov izredne uprave Factor banke so enake, kot so bile določene z osnovno pogodbo o zaposlitvi, saj je njihova višina s tem zakonom že usklajena. Drugi prejemki (odpravnina, spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja) še niso določeni in bodo določeni naknadno v okviru zakonskih možnosti.