Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji

19.03.2021 / Sporočilo za javnost

Zaključujejo se redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v skladu s 4. členom Statuta MDS. Namen posvetovanj je pregled zadnjih gospodarskih gibanj, razvoja in vpliva epidemije covid-19 na gospodarstvo, delovanja finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzivov za prihodnje. Tokrat so srečanja potekala v virtualnem formatu, in sicer od 8. do 19. marca 2021.

Predstavniki MDS, ki jih je vodil Bernardin Akitoby, so se v okviru posvetovanj srečali s predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance RS, drugih resornih ministrstev, UMAR, Fiskalnega sveta, DUTB, Slovensko-nemške gospodarske zbornice, GZS, Združenja delodajalcev Slovenije, ZPIZ, Državnega zbora RS, Združenja bank Slovenije, izbranih poslovnih bank in sindikatov, sestali so se tudi s predstavniki podjetij v turizmu.

Poročilo misije za Slovenijo v okviru posvetovanj bo obravnavano na Odboru izvršnih direktorjev MDS predvidoma v sredo, 19. maja 2021. S tem bodo redna posvetovanja s Slovenijo tudi formalno zaključena.

Zaključna izjava misije MDS je objavljena na spletni strani MDS.

Zaključna izjava v slovenščini