Finančno opismenjevanje v Banki Slovenije

07.01.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije že nekaj let organiziramo programe finančnega opismenjevanja, ki zajemajo zelo širok spekter izobraževanja s poudarkom na mladih. Dejavnosti tako obsegajo izobraževalne dneve banke Slovenije, na katerih letno gostimo približno 900 pretežno šolajočih se otrok in mladostnikov, izdelavo lastnih izobraževalnih gradiv, tekmovanje Generacija €uro, namenjeno predvsem srednješolcem, ter številne druge dejavnosti, s katerimi javnost seznanjamo z našim delovanjem in ekonomskimi oziroma finančnimi temami.

Izobraževalne dneve v Banki Slovenije organiziramo od leta 2017, namenjeni so predvsem šolajočim (učencem, dijakom in študentom). Udeleženci se najprej seznanijo z delovanjem centralne banke in njeno vlogo v finančnem sistemu, nato pa izberejo katero od specifičnih tem, ki jih zanima (gotovina, plačila, stabilnost cen, denarna politika, nadzor bank, reševanje bank, centralni kreditni register). Predavatelji so strokovnjaki Banke Slovenije, vsebine pa so prilagojene različnim zahtevnostnim stopnjam in tako primerne za najširši krog slušateljev.

Udeleženci obiščejo tudi blagajno Banke Slovenije, kjer jim predstavimo, kako tam poteka delo, ter Malo galerijo Banke Slovenije, kjer se zadnjih nekaj let predstavljajo mladi umetniki – študenti različnih umetnostnih smeri Univerze v Ljubljani. Na ta način spoznajo tudi drugačen vidik delovanja centralne banke, ki podpira kulturo in umetniško dejavnost.

V preteklih letih smo na izobraževalnih dnevih gostili približno 900 udeležencev letno. Lansko leto je bil obisk zaradi epidemije koronavirusne bolezni nekoliko okrnjen; po selitvi programa na splet smo gostili približno 500 udeležencev.

V sklopu izobraževalnih dni razvijamo lastna gradiva – didaktične igre za najmlajše in starejše, delovne liste z zanimivimi nalogami, vezanimi na finančne teme.

Zadnjih 10 let pod okriljem ECB skupaj z 11 drugimi državami evrskega območja organiziramo tekmovanje Generacija €uro, ki je namenjeno srednješolcem. Gre za tristopenjsko tekmovanje, na katerega se lahko prijavijo manjše skupine dijakov z mentorji, njihova naloga pa je, da po uspešno opravljenem ekonomskem kvizu pripravijo analizo in predvidevajo, kakšni bodo ukrepi denarne politike ECB v prihodnje, najboljše ekipe potem zagovarjajo svojo nalogo pred člani žirije Banke Slovenije in zmagovalci za nagrado obiščejo in spoznajo delovanje Evropske centralne banke v Frankfurtu ter se srečajo tudi z njenim aktualnim predsednikom. Tekmovanje je vsako leto zelo dobro zastopano in naloge, ki jih ekipe pripravijo, so na zares visokem nivoju.

V Banki Slovenije se na področju finančnega opismenjevanja povezujemo s tujimi in domačimi ustanovami, ki vsaka na svojem področju skrbi za finančno izobraževanje.