Proces SREP

To poglavje vsebuje informacije o splošnih merilih in metodologijah, ki se uporabljajo pri nadzorniškem pregledovanju in ovrednotenju  (angl. Supervisory review and evaluation process - SREP) v skladu s členom 97 Direktive 2013/36/EU.