Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

14.05.2018 / Sporočilo za javnost

  • Vseh 29 centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank (ESCB)1 je podalo Izjavo o zavezanosti h Kodeksu.
  • Vseh 29 centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank spodbuja udeležence deviznega trga k spoštovanju Kodeksa.

Vse centralne banke Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) so trdno zavezane, da bodo  podpirale in spodbujale pristop h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks). Danes je sedem centralnih bank ESCB, vključno z Banko Slovenije, sočasno podalo javne izjave o zavezanosti Kodeksu, potem ko je 22 centralnih bank ESCB to storilo v novembru 2017 in februarju 2018. 

S podanimi Izjavami o zavezanosti (ang. Statement of Commitment) vse centralne banke ESCB dokazujejo, da so se zavezale k spoštovanju načel Kodeksa, kadar delujejo kot tržni udeleženci, ter da so prilagodile svoje prakse in postopke tako, da so ti skladni z načeli Kodeksa. S tem dejanjem želijo poudariti, da so načela Kodeksa izjemno pomembna za spodbujanje celovitosti in učinkovitega delovanja deviznega trga. Z namenom, da bo cilj Kodeksa čimprej dosežen, bodo centralne banke ESCB še naprej spodbujale udeležence deviznega trga, da se zavežejo k spoštovanju Kodeksa.

Izjavo o zavezanosti h Kodeksu so danes podale sledeče centralne banke ESCB: Bulgarian National Bank, Bank of Greece, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Central Bank of Malta, Banka Slovenije in Národná banka Slovenska.

Več informacij: Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

 


1 ESCB (Evropski sistem centralnih bank) sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU:  Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Bulgarian National Bank, Česká národní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank,  Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank, the Bank of England.