Izjava za javnost - poslovanje bank v Sloveniji

31.08.2012 / Sporočilo za javnost

S to izjavo želi Banka Slovenije seznaniti javnost, da je poslovanje slovenskih bank ne glede na težke razmere stabilno in v celoti primerljivo s poslovanjem drugih bank v okviru evropske monetarne unije, ter hkrati apelira na druge subjekte v okolju, med drugim tudi na predstavnike medijev, da odgovorno in objektivno poročajo o razmerah v bančništvu.

Ob poglobljeni zaostritvi gospodarskih razmer se v zadnjem obdobju v medijih in v izjavah posameznih javnih oseb izpostavlja banke kot enega glavnih krivcev za nastale razmere, hkrati se pojavljajo tudi obtožbe Banke Slovenije o neučinkovitem izvajanju nadzora v bankah.

Banka Slovenije stalno izvaja nadzor nad poslovanjem bank z različnimi aktivnostmi, s ciljem zagotoviti stabilnost bančnega poslovanja, povečanje kreditiranja, varnost vlog vlagateljev v bankah in s tem zaupanje v bančni sistem.

Zaupanje v bančni sistem je eden izmed odločilnih elementov pri premagovanju sedanje krize, zato bo ravnanje Banke Slovenije tudi v prihodnje usmerjeno primarno k temu cilju.

Na osnovi posamičnih primerov slabe poslovne prakse, negospodarnega ravnanja ali suma kaznivega dejanja posameznikov se posplošeno prikazuje, da je stanje v slovenskih bankah zelo slabo. V širši javnosti se tako na osnovi nenatančnih in netočnih informacij ustvarja negotovost ter nezaupanje v bančni sistem, zato bi radi poudarili, da poteka poslovanje bank normalno.

Močno poslabšane gospodarske razmere, tako doma kot tudi v najširšem mednarodnem okolju, katerim smo priča že nekaj let, imajo gotovo tudi negativen vpliv na poslovanje domačih bank. Bolj kot mednarodna finančna kriza, ki je bistveno omejila možnosti financiranja iz tujine, je banke prizadelo poslabšanje poslovanja podjetij, ki je pri bankah povzročilo številne odpise in s tem vplivalo na rezultate njihovega poslovanja.

Banke se aktualnih težav zavedajo in si prizadevajo za njihovo odpravo in učinkovito rešitev. S tem namenom izvajajo številne ukrepe, ki so usmerjeni k stabilizaciji, iskanju novih možnosti in projektov za financiranje, novih možnosti za kreditiranje ter v zagotavljanje varnosti vlog varčevalcev. Zato so v preteklih letih banke krepile ali ohranjale stabilnost kapitala z novimi vplačili delničarjev, z reinvestiranjem dobičkov in z drugimi finančnimi instrumenti, ki imajo pri ohranjanju stabilnosti enako vlogo kot kapital. Takšno ravnanje kaže tudi na odgovorno ravnanje lastnikov bank, kot tudi na njihovo razumevanje okolja in hkrati zaupanje v banke, da so sposobne prebroditi sedanje težave. Kapitalska ustreznost slovenskih bank se je kljub težjim pogojem poslovanja v obdobju od leta 2010 povečala za 0,5 % in je sredi leta 2012 na ravni 11,8 %. Banke tudi bolj učinkovito obvladujejo svoje stroške poslovanja in prilagajajo svoje strategije nastalim razmeram.