Izjava guvernerja po sinočnji seji Sveta ECB

19.03.2020 / Sporočilo za javnost

Upočasnjevanju gospodarske aktivnost zaradi posledic širjenja koronavirusa se je v zadnjih dneh pridružila še izrazita negotovost na finančnih trgih. Zato vlade posameznih držav, predvsem pa skupne mednarodne institucije intenzivno sprejemamo ukrepe za soočanje z negotovimi razmerami. Tudi člani Sveta ECB smo na sinočnjem zasedanju sprejeli dodaten nabor ukrepov, s katerimi pomagamo prebivalcem, podjetjem in državam.

Zaradi povečanih tveganj v povezavi s koronavirusom je bilo na finančnih trgih v zadnjih dneh zaznati precejšnje povečanje volatilnosti, kar se je odrazilo v občutnem padcu vrednosti svetovnih delniških indeksov in porastu kreditnega tveganja vrste finančnih instrumentov.

Centralne banke in vlade, na nacionalni ravni ter v okviru skupnih inštitucij, sprejemamo vse večji nabor ukrepov za pomoč družbi. Pripravljene so rešitve za premostitev likvidnostnih težav podjetij in posameznikov.

Na včerajšnjem izrednem srečanju smo člani Sveta ECB potrdili našo zavezo, da na vse možne načine pomagamo državljanom evrskega območja pri soočanju s trenutnimi negotovimi razmerami. Zato smo sprejeli dodatni nabor odzivnih ukrepov, s katerimi delujemo v podporo prebivalstvu, podjetjem in tudi državam.

Po tem, ko smo v prejšnjem tednu sprejeli povečanje programa odkupovanja vrednostnih papirjev (Asset Purchase Programme – APP) za 120 mrd EUR, smo pozno sinoči sprejeli nov, začasni oziroma izredni program odkupa vrednostnih papirjev za čas pandemije (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) v skupnem obsegu 750 mrd EUR, kar je primerljivo s 6 % BDP evrskega območja. Nakupi v okviru novega programa bodo potekali do konca letošnjega leta. Vključevali bodo vse primerne naložbene razrede iz obstoječega programa APP.

Poleg ukrepov s področja denarne politike smo potrdili tudi nov paket ukrepov iz okvira naših nadzorniških pristojnosti nad bančnim sistemom. Ključni cilj ukrepov je, da uskladijo učinke ukrepov, ki jih sprejemajo vlade in druge državne institucije, in posledično bankam omogočijo učinkovitejše reševanje težav, ki nastajajo zaradi nezmožnosti odplačevanja kreditov najbolj prizadetih segmentov družbe.

Vsi omenjeni ukrepi so bili sprejeti tudi v luči zavedanja, da je – še posebej v teh kriznih časih – nujno usklajeno delovanje vseh ekonomskih politik znotraj države, enako pomembno pa je tudi usklajeno delovanje domačih in skupnih evropskih institucij.