Storitve izdajanja e-denarja

Elektronski denar je shranjena denarna vrednost v obliki terjatve imetnika elektronskega denarja do izdajatelja elektronskega denarja, ki:

  • je v elektronski obliki, vključno z magnetno,
  • jo izda izdajatelj elektronskega denarja na podlagi prejema denarnih sredstev za namen izvrševanja plačilnih transakcij in
  • jo kot plačilno sredstvo sprejme oseba, ki ni izdajatelj elektronskega denarja.

Poenostavljeno lahko elektronski denar opišemo kot elektronski nadomestek za gotovino (bankovce in kovance), ki ga izda izdajatelj elektronskega denarja in ki ga kot plačilno sredstvo sprejme oseba, ki ni izdajatelj elektronskega denarja, ter je namenjen elektronskemu plačevanju oziroma izvrševanju plačilnih transakcij (in ne varčevanju). Imetnik elektronskega denarja lahko od izdajatelja elektronskega denarja kadarkoli zahteva unovčenje izdanega elektronskega denarja.

Na območju Republike Slovenije lahko storitve izdajanja elektronskega denarja opravljajo: (i) banke, (ii) družbe za izdajo elektronskega denarja, (iii) družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, (iv) Banka Slovenije, (v) Uprava Republike Slovenije za javna plačila ter drugi državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji.

Banke, družbe za izdajo elektronskega denarja in družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo s sedežem v Republiki Sloveniji morajo pridobiti ustrezno dovoljenje Banke Slovenije za storitve izdajanja elektronskega denarja v skladu z Zakonom o bančništvu oziroma Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.