Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve

Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve

Banka Slovenije že od leta 2009 letno pripravlja analize nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračunava stroške košaric plačilnih storitev. S primerjavo stroškov košaric plačilnih storitev potrošnikom omogočamo oceno, katera ponudba je glede na njihove plačilne navade zanje najprimernejša, in olajšamo izbiro ponudnika.

Do leta 2019 je metodološki pristop temeljil na individualnih nadomestilih za posamične plačilne storitve ter oceni stroškov za povprečnega uporabnika. Zaradi sprememb na trgu plačilnih storitev pa analiza za leto 2020 temelji na paketih in pripadajočih nadomestilih ter plačilnih navadah tipičnega komitenta.

15.02.2024 Primerjava stroškov nekaterih bančnih storitev za prebivalstvo – 2023
20.02.2023 Primerjava stroškov nekaterih bančnih storitev za prebivalstvo – 2022
14.03.2022 Primerjava stroškov nekaterih bančnih storitev za prebivalstvo – 2021
10.03.2021 Primerjava stroškov košaric plačilnih storitev za potrošnike - 2020
23.06.2020 Analiza nadomestil za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2019
28.02.2019 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2018
15.02.2018 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2017
13.03.2017 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2016
31.03.2016 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2015
26.05.2015 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2014
30.04.2014 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013
01.06.2013 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2012
01.04.2012 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2011
01.12.2011 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2010