Način zbiranja podatkov

Raziskovanje HFCS je sestavljeno iz anketiranja vsake tri leta. V prihodnosti pa ob večjem vzorcu ni izključena možnost, da bi izbrane osebe in gospodinjstva v anketi sodelovale večkrat zapored, da se zagotovi spremljanje gospodinjstva in njihovih članov v času, kar se imenuje panelno raziskovanje.

Anketa se izvaja neposredno na terenu – z računalniško podprtim anketiranjem (angl. CAPI – computer assisted personal interviewing), traja pa približno 45 minut. Tak način anketiranja je uporabljen v vseh državah Ekonomske in monetarne unije. Sodelovanje v anketi je prostovoljno. Kljub prostovoljnosti sodelovanja, pa je sodelovanje z izbranimi gospodinjstvi izredno pomembno, saj nam omogoča pravilno analizirati finančne okoliščine vseh vrst gospodinjstev v Sloveniji in v območju evra.

Nekatera vprašanja zahtevajo, da se pove znesek v evrih. Idealni odgovor bi bil vedno v določenem znesku. Kakorkoli že, če anketiranec ne ve ali ne želi podati natančnega odgovora, je namesto tega znesek lahko v določenem razponu. Če se pojavi vprašanje na katerega ne zna ali ne želi odgovoriti, je ta del lahko izpuščen. Pa vendar prosimo anketirance, da zaradi zagotavljanja kvalitete zbranih podatkov odgovarjajo na čim večje število zastavljenih vprašanj in poskušajo zagotoviti kolikor se le da natančne informacije.