Aktualno

Novosti s področja EMIR

 

 • 8. 11. 2018: ESMA objavila poročilo glede osnutka RTS v zvezi s prenovo pogodb, za katere obveznosti kliringa še niso stopile v veljavo
 • 31. 10. 2018: ESMA objavila izjavo za javnost glede obveznosti kliringa in trgovalnih obveznosti, ki nastopijo 21. 12. 2018
 • 25. 10. 2018: Evropski svet objavil predsedniško kompromisno besedilo glede spremembe EMIR v zvezi z nadzorom nad CCP
 • 18. 10. 2018: ESMA objavila statistično poročilo o EU trgu z IFI
 • 27. 9. 2018: ESMA objavila končno poročilo (št. 6) glede obveznosti kliringa
 • 26. 9. 2018: ESMA ažurirala EMIR Q&A
 • 22. 8. 2018: ESMA posodobila seznam ne-EU CCP
 • 16. 8. 2018: CPMI in IOSCO objavila posvetovalni dokument glede ureditev upravljanja kritičnih podatkov o izvedenih finančnih instrumentih OTC (razen UTI in UPI)
 • 9. 8. 2018: ESMA objavila sporočilo za javnost, da je ažurirala validacijska pravila v zvezi s poročanjem po EMIR
 • 9. 8. 2018: ESMA ažurirala seznam obveznosti kliringa in seznam CCP
 • 9. 8. 2018: BCBS, CPMI, FSB in IOSCO objavili poročilo glede medsebojne odvisnosti centralnega kliringa
 • 8. 8. 2018: ESMA ponovno objavila informacijo glede obveznosti kliringa in trgovanja za pokojninske sheme
 • 7. 8. 2018: BCBS, CPMI, FSB in IOSCO objavili posvetovani dokument glede spodbud za centralni kliring IFI OTC
 • 6. 8. 2018: GFXC objavil prvo letno poročilo v zvezi z FX globalnim kodeksom
 • 27. 7. 2018: EC objavila informacijo (s prilogo) o nameri glede sprejetja RTS in ITS v zvezi s SFTR in spremembo ITS v zvezi z EMIR
 • 24. 7. 2018: UK objavila osnutek uredbe glede CCP po izstopu iz EU skupaj s pojasnili
 • 23. 7. 2018: CPMI in IOSCO objavila poročilo glede spremljave implementacije PFMI
 • 12. 7. 2018: ESMA objavila prenovljene Q&A glede EMIR
 • 11. 7. 2018: ESMA objavila posvetovalni dokument (CP no. 6) v zvezi z obveznostmi kliringa za transakcije znotraj skupine, kjer ima ena izmed nasprotnih strank sedež v tretji državi
 • 3. 7. 2018: ESMA objavila informacijo glede obveznosti kliringa za pokojninske sheme
 • 26. 6. 2018: Evropski Svet objavil popravljen predsedniški kompromisni predlog glede avtorizacije in nadzora CCP
 • 22. 6. 2018: ESMA objavila mnenje glede ocene likvidnostnega tveganja CCP
 • 19. 6. 2018: ESMA objavila seznam CCP izven EU, ki so zaprosile za priznanje po EMIR
 • 14. 6. 2018: Evropski Svet objavil predsedniški kompromisni predlog glede avtorizacije in nadzora CCP
 • 13. 6. 2018: ESMA objavila letno poročilo o nadzornih aktivnostih in sankcijah na podlagi EMIR
 • 12. 6. 2018: Evropski parlament potrdil EMIR REFIT. Trialog z Evropsko komisijo in Evropskim svetom bo pričet julija 2018
 • 30. 5. 2018: ESMA nadgradila Q&A
 • 28. 5. 2018: ESMA objavila poročilo v zvezi s smernicami glede proticikličnosti kritij za CCP
 • 16. 5. 2018: ECON objavil sporočilo za javnost glede strinjanja s predlaganimi spremembami EMIR (EMIR Refit, nadzor nad CCP)
 • 4. 5. 2018: ESA objavile posvetovalna dokumenta v zvezi s spremembo RTS glede obveznosti kliringa in tehnik zmanjševanja tveganja v povezavi s kritimi obveznicami in listinjenjem
 • 4. 5. 2018: IOSCO-CPMI objavila poročilo glede spremljave PFMI
 • 27. 4. 2018: ESMA objavila pismo, poslano EC glede izvzetja iz obveznosti iz 41. in 42. člena EMIR
 • 26. 4. 2018: FSB objavil drugi posvetovalni dokument glede UPI
 • 17. 4. 2018: EC objavila osnutek predloga spremembe uredbe glede podaljšanja prehodnih obdobij za kapitalske zahteve iz naslova izpostavljenosti do CCP (predlagano je podaljšanje do 15. 12. 2018)
 • 13. 4. 2018: ECON objavil amandmaje (povezava in povezava) k predlogu sprememb EMIR v zvezi z nadozorm CCP
 • 10. 4. 2018: CPMI in IOSCO objavila usmeritve glede nadzorniškega stresnega testiranja CCP
 • 9. 4. 2018: CPMI in IOSCO objavila tehnične usmeritve v zvezi z IFI OTC glede harmonizacije kritičnih podatkovnih elementov, razen UPI in UTI
 • 27. 3. 2018: ESMA objavila smernice za TR glede izračuna pozicij
 • 26. 3. 2018: ESMA objavila sezam trgovalnih mest in CCP, ki skladno z druim odstavkom 54. člena MiFIR uveljavljajo prehodno izvzetje
 • 23. 3. 2018: FSB objavil poziv nasprotnim strankam, da se izjasnijo glede pravnih ovir v zvezi s poročanjem IFI OTC
 • 1. 3. 2018: ESMA prenovila validacijska pravila v zvezi s poročanjem poslov z IFI (sporočilo za javnost)
 • 8. 2. 2018: ESMA objavila plan dela za leto 2018 glede nadzora CRA, TR in ne-EU CCP
 • 7. 2. 2018: ESMA objavila finalno poročilo o smernicah o uporavljanju konfliktov interesov CCP
 • 5. 2. 2018: ESMA posodobila EMIR Q&A
 • 2. 2. 2018: ESMA objavila poročilo in Q&A o stresnih testih CCP
 • 26. 1. 2018: Evropski parlament je objavil predlog spremembe EMIR
 • 18. 1. 2018: ESMA posodobila seznama EU CCP in ne-EU CCP
 • 11. 1. 2018: ESMA objavila poročilo glede provizij CRA in TR
 • 8. 1. 2018: ESMA objavila posvetovalni dokument glede osnutka smernic o anti-procikličnosti zahtev za kritija za CCP 

 

Več >>