Ureditev pravnega varstva imetnikov podrejenega dolga

22.11.2019 / Sporočilo za javnost

Po vnovičnem glasovanju o Zakonu o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank v Državnem zboru RS na Banki Slovenije obžalujemo, da niso bila upoštevana bistvena  stališča Banke Slovenije in podobna stališča drugih institucij. Sprejeti zakon je v nasprotju z veljavno slovensko zakonodajo in mednarodnim pravom, ki urejata delovanje centralne banke.

Zakon je sporen predvsem z vidika prepovedi monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti. To sta temeljni načeli delovanja centralnih bank v evrskem območju.  Zakon Banko Slovenije postavlja v izredno podrejen položaj, ki je precedens tako v Sloveniji kot EU, saj je tako stroga odgovornost javne institucije za njeno delovanje edinstvena. Predlog zakona namreč določa, da Banka Slovenije odgovarja potencialno objektivno, ob tem ji je naloženo obrnjeno dokazno breme. Fizičnim osebam pa mora Banka Slovenije poplačati pavšalno odškodnino ne glede na odgovornost.   

Več informacij v sporočilu za javnost.