Korak bližje digitalnemu evru

14.07.2021 / Sporočilo za javnost

Svet ECB je na današnji seji potrdil začetek raziskovalne faze projekta digitalni evro, ki bo trajala dve leti. Njeni izsledki bodo pomembno izhodišče za končno odločitev o izdaji digitalnega evra. Ob današnji odločitvi svoje aktivnosti na tem področju dodatno krepimo tudi v Banki Slovenije.

Digitalizacija je v zadnjih letih izrazito posegla na področje finančnih storitev in plačevanja, na kar se aktivno odzivamo tudi centralne banke. V zadnjih letih vse več pozornosti in naporov usmerjamo v raziskovanje in razvoj centralnobančnih digitalnih valut, ki bi lahko predstavljale nov korak v evoluciji denarja.

V okviru ECB tako v zadnjih dveh letih razvijamo projekt digitalnega evra – digitalni dobi prilagojenega in netveganega denarja, ki ga izda centralna banka.

Svet ECB je na današnji seji potrdil naslednji korak, in sicer začetek raziskovalne faze projekta digitalni evro. Ta korak sicer še ne pomeni, da bo digitalni evro tudi izdan. To odločitev bomo v Evrosistemu sprejeli lahko šele na podlagi izsledkov raziskovalne faze.

Raziskovalna faza bo med drugim namenjena:
- sprejetju odločitev glede lastnosti in funkcionalnosti digitalnega evra ob upoštevanju pričakovanj in zahtev javnosti,
- raziskovanju možnosti integracije digitalnega evra v obstoječe finančno okolje,
- pripravi pravne podlage, ki bo omogočala izdajo digitalnega evra,
- izgradnji prototipnih rešitev, ki bodo temeljile na digitalnem evru.

Več o današnji odločitvi si lahko preberete na spletni strani ECB.

V Banki Slovenije aktivno sodelujemo v aktivnostih Evrosistema, povezanih z morebitno izdajo digitalnega evra. Pri tem so nam v izdatno pomoč mnenja in stališča slovenskih deležnikov, ki smo jih pridobili tako prek javnega posveta Evrosistema o digitalnem evru kot v okviru dveh letošnjih dogodkov na temo digitalnega evra v organizaciji Banke Slovenije. Za letošnjo jesen načrtujemo tudi individualne pogovore s predstavniki slovenskih strokovnih deležnikov, s katerimi bomo poskušali zbrati čim več praktičnih informacij, ki bodo pomemben napotek pri našem sodelovanju pri projektu na ravni ECB.

Vabljeni k sodelovanju.