Mala galerija Banke Slovenije

O razstavi Meje v keramiki

Področje keramike je bilo v svoji dolgi zgodovini vselej razpeto med uporabne in lepe umetnosti. Zavedanje premestitev iz ene v drugo vrsto umetnosti je osrednjega pomena za pričujočo razstavo. Zahvaljujoč konstitutivni napetosti, ki se je bogato poslužuje sodobna umetnost, doživlja keramika v zadnjih desetletjih svojevrsten preporod. »Poroznost« keramike za vnose »od zunaj« je v kombinaciji z izrazito formalno natančnostjo njenih govoric izhodišče štirim mladim umetnicam v njihovih raziskovanjih. Na eni strani te preizprašujejo odnose površja in notranjščine, bodisi skozi sugestivne organske koncepte obstojnosti in razkrajanja s pripadajočimi eksistencialnimi implikacijami (Tamara Bregar) bodisi skozi formalno bolj izčiščene zareze v ovojnico, ki varuje integriteto umetniškega dela (Mariša Ribič). Po drugi strani je lahko zunanjščina prisotna bolj neposredno, kot fragment pogorele narave, ki deluje hkrati kot ekološki komentar in meta-premislek ustvarjalnega procesa (Ana Kavčnik). Nenazadnje je »zunaj« obiskovalec, tisti, katerega intervencija, radovednost in dotik, je potrebna za dovršitev dela (Satya Pene).

Vladimir Vidmar, kurator Male galerije Banke Slovenije

 

Osnovni cilj študija keramike na Pedagoški fakulteti UL je pridobitev potrebnih kompetenc bodočih likovnih pedagogov za samostojno vodenje dela otrok z glino. Študentje imajo možnosti in vse pogoje to znanje tekom študija izpopolniti – nadgraditi za lastno kreativno raziskovanje. Razstavljena dela dokazujejo, da najzanimivejši rezultati nastajajo v prepletu ustvarjalnosti, tehnologije, eksperimenta in volje ter se razvijajo skozi ves delovni proces. Keramika na Pedagoški fakulteti zasleduje in išče komunikacijo med materijo, obliko in površino skozi študij tehnoloških in izraznih možnosti ter eksperiment, torej tisto najzahtevnejše v keramiki. Zavedamo se namreč, da sodobna umetnost nasploh ni vec »lepa umetnost«, ampak predvsem komentar.

Mirko Bratuša prof., mentor

 

Sodelujoče umetnice: Tamara Bregar, Ana Kavčnik, Satya Pene, Mariša Ribič
Mentor: prof. Mirko Bratuša
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Pedagoška fakulteta UL, Akademija za glasbo UL

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote, med 11.00 in 19.00 uro.