Mala galerija Banke Slovenije


O razstavi Študije iz vodoravnosti in samote

Relief je v oblikovanju krajine eno od treh osnovnih sredstev konstrukcije prostora. Študenti se med študijem učijo rokovati z reliefom z več vidikov: z uporabnega, estetskega in pomenskega. Odzivajo se nanj, se soočajo z izzivi njegovega (pre)oblikovanja
in z možnostmi, ki jih ima kot izrazno sredstvo.

Za to je oblikovanje pokopališča več kot ustrezna vaja. Grobna gomila in izravnava terena sta prvinski, najstarejši arhitekturni gesti, s katerima se je človek vpisal v prostor narave. Pokopališča so prostori tišine. So prostori žalovanja, spomina, premišljanja in kontemplacije. Predstavljena dela so iskanja prostorskih razmerij, ki izpostavljajo umirjenost vodoravne ploskve kot pot k pomiritvi, hkrati pa soočajo prostost, ki jo implicira odprt prostor, s človekovo ranljivostjo ob metaforični in dejanski izpostavljenosti.

Študije iz vodoravnosti in samote so namenjene študiju odnosa med človekom in oblikovanim prostorom. Kot zgolj delci, izseki iz procesa, segajo prek okvirov konkretnih nalog v iskanje univerzalnih oblikovalskih prijemov in prostorskih razmerij, ki nagovarjajo k refleksiji in introspekciji. So iskanja prostorskih manifestacij pomenljive poetike samote, ki izhaja iz nedoločenosti, nedorečenosti, odprtosti, celo fragmentarnosti naših življenj, ko smo, soočeni s smrtjo, postavljeni v nasprotje s svetom.

Tem premislekom se pridružuje prispevek Studia za sodobno glasbo Akademije za glasbo. Profesor Luka Juhart se je na izbrane vizualne izseke iz študijskega procesa odzval z izbiro skladbe Stevena Loya B   (2018), kompozicije, ki je sestavljena izključno iz tonov alikvotnega niza najnižje strune petstrunskega kontrabasa – B. Skladba je sestavljena iz 47 celic, ki izvajalcem puščajo določeno svobodo, saj vsak izvaja svoj del samostojno, pri tem pa mora poslušati druge, da se razvija celota in skladba preraste v nekakšen spektralni organizem.


Sodelujoči študentje

Študentje krajinske arhitekture Biotehniške fakultete: Zala Dimc, Nina Hribar, Luka Jaušovec, Katarina Končina, Hana Konjedic, Žan Pečelin, Manca Šega, Ana Šmuc, Rok Štefi

Študentje Akademije za glasbo: Neža Vasle, Barbara Spital, Jaka Horvat, Miha Grmek Seražin, Vida Vatovec, Kristaps Vanags, Gašper Okorn, Matjaž Kafol, Ayano Shigematsu, Natalija Tripkovič, Zala Eva Kocijančič, Domen Kužnar, Gašper Livk, Joana Gonzales-Subira, Andraž Malgaj, Anika Kolar

Mentorji

prof. dr. Ana Kučan, izr. prof. Luka Juhart, asist. Steven Loy, asist. Nejc Florjanc

Kurator MGBS

Vladimir Vidmar

Produkcija

Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za krajinsko arhitekturo, in Akademija za glasbo UL

 

 

 

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote, med 11.00 in 19.00 uro.