Mala galerija Banke Slovenije


O razstavi Kolikor ilustracij, toliko svetov

Ilustracija je ena najbolj prvotnih in posledično najbolj osnovnih nalog vizualnosti kot smotrne komunikacijske dejavnosti. Razlaga, razodevanje, pojasnjevanje in konkretiziranje različnih besedil, abstraktnih konceptov in idej poteka kot njihovo prevajanje in interpretiranje v doslednih vizualnih idiomih, ki jih tehnično opredeljujejo risba, grafika, kolaž, animacija ter različne tehnike in orodja digitalne dobe. Za ilustracijo pa je veliko bolj kot izbira tehnike in orodij pomembna vizualna govorica kot urejen mikrosistem, ki po eni strani odseva potrebo po najbolj ustreznem načinu približevanja sporočila svoji predlogi, po drugi pa predstavlja izpopolnjeno in zaključeno celoto. Gre za vzporedni svet, ki ne samo da prenaša sporočilo, temveč ga dodobra dopolni.

Ilustracija posledično deluje v odnosu z najširšim naborom fenomenov realnosti, kar ponazarja tudi razstava Kolikor ilustracij, toliko svetov, ki jo razpenja med dva na videz diametralno nasprotna pola, domišljijsko in znanstveno ilustracijo. Medtem ko je prva vizualna stvaritev za upodabljanje fantastičnih svetov, druga vizualizira točne relacije znanosti (ali vsaj njihovo težnjo po objektivnosti). Tako pravljice kot znanost na podoben način kličejo po ilustraciji kot elementu, ki je nujen za predstavitev njunih notranjih sistemov. Prav to je tisto, kar na razstavi Kolikor ilustracij, toliko svetov druži domišljijsko in znanstveno ilustracijo ter prikazuje, prek česa se ti dve dopolnjujeta. Znanost je sistem, ki je za svoje napredovanje zavezan eksperimentu, podajanju v fantastiko, medtem ko imajo na prvi pogled zasanjani svetovi pravljic presenetljivo trdno notranjo logiko. Podajanje v domišljijo je nujni pogoj znanosti, zavezanost strukturi pa temelj pravljice. Ilustracija je tista bogata govorica podob, ki te tihe predpostavke razodene, misel, ki stoji za njo, pa poganja v gibanje.


Avtorji: Eliza Atanasovska, Trina Čuček Meršol, Bibi Erjavec, Peter Ferlan, Klara Jager, Eva Rauch, Neža Šivec, Ana Vičič
Mentorici: doc. mag. Marija Nabernik, doc. Suzana Bricelj
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL, Akademija za glasbo UL

 

 

 

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote, med 11.00 in 19.00 uro.