Mala galerija Banke Slovenije

O razstavi

Fotografijo smo vajeni percipirati kot v svet, v življenje odprt sistem, ki svoj pomenski svet, ponavadi dokumentaristično, gradi prek zmožnosti ustvarjanja trajajočih podob skozi beleženje svetlobe. Fotografija je torej v svoji osnovni nameri usmerjena navzven, v svoje oziroma naše okolje, ki ga je zaradi svoje tehnologije in konceptualne zasnove zmožna beležiti na način, ki ga v naši kulturi označujemo kot »objektivnega«.

Razstava Fotografije Jona Derganca pa nas vpelje v popolnoma nasproten sistem. Nastale podobe so rezultat soočenja dveh tehnologij, pomičnega zaklopa in pulzno-gostotne modulacije. Skozi soočenje oziroma časovno neskladje teh dveh tehnoloških aspektov nastane serija, ki spreobrne klasično fotografsko naravnanost in ustvari vase zaprt, »zaloopan« in avtarkičen poetski sistem. Podobe barvnih polj, ki se v velikih dimenzijah monumentalno dvigujejo na galerijskih stenah, prej kot na fotografije asociirajo na modernistična slikarska platna in njihove avtoreferencialne univerzume. S svojo prostorsko impozantnostjo in sijočimi barvami, ki ustvarjajo občutek globine in tridimenzionalnosti, tvorijo svoj lastni svet. Dergančeve podobe so paradoksne entitete izmikajoče se identitete in ontologije, evocirajo hkrati modernistično sliko in Flavinove svetlobne instalacije, same pa nihajo med serijo in zaprtimi deli, kontinuiteto in integriteto, v skrajni instanci tudi, če želimo, med dvema paradigmama, sodobno in moderno.

Fotografije Jona Derganca je samozadosten sistem, ki je produkt tega, da se je fotografska tehnologija odpovedala neki svoji osnovni intencionalnosti, »zunanji« naravnanosti, in tako začela govoriti o sami sebi. Ta obrat neujemanja s samo seboj se izkaže za moment izrecne produktivnosti, in sicer tiste, ki je tako specifična za umetnost: produktivnosti proizvajanja ambivalentnosti in paradoksov, ki nas silijo pogledati onkraj obstoječih kategorij razumevanja sveta.

Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Banka Slovenije
Zahvala: Tjaša Pogačar

O avtorju

Jon Derganc živi in dela v Ljubljani. Leta 2011 je diplomiral na ALUO v Ljubljani, leta 2014 pa je dokončal magistrski študij v Kalkuti v Indiji. Ustvarja predvsem z medijem fotografije; na film in v digitalni obliki. S svojimi deli raziskuje meje zmožnosti fotografije, da objektivno predstavlja svet in da fotografsko reprezentacijo preoblikuje v novo – fotografsko – stvarnost.
 

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote med 11.00 in 19.00 uro.

Če želite prejemati novice MGBS, se lahko prijavite tukaj.