Mala galerija Banke Slovenije

O RAZSTAVI

Krajine so kompleksni fenomeni. Njihovo podobo ustvarja cela vrsta dejavnikov, ki so med seboj v zapleteni soodvisnosti. Zato so vedno prostorsko in časovno neurejene, njihova pojavnost je pogosto težko ulovljiva, saj se stalno izmikajo določljivosti. Zmedo pa veča še dejstvo, da se neprestano spreminjajo, stalno pa se spreminjajo tudi pogledi nanje, saj so predmet zrenja z vrste interesnih zornih kotov. Da bi jih lažje razumeli, jih v spoznavno-ustvarjalnem procesu razstavljamo na plasti. Zavedajoč se, da so plasti med seboj sprijete in v krajini neločljive, nas nič manj od geološke plasti, pedoloških značilnosti, vegetacijske, hidrološke, ekološke, simbolne plasti, rabe tal, lastništva, politične ureditve idr. ne zanima njihova vizualna, likovna plat.

Študenti krajinske arhitekture se v Vajah v slogu posvečajo prav vizualni strani, izločeni iz kompleksnosti problemov, s katerimi se pri načrtovanju krajin sicer soočajo. Vaje v slogu so vaje v raziskovanju oblikotvornosti, vaje v preseganju pomena osnovne materialnosti, s tem pa trening v kreativnosti, ki nam bo, poleg znanja, edina v pomoč pri odzivu na ključne izzive prihodnosti.

Študenti na (i)zbrane dele rastlin pogledajo kot na gradnike neke namišljene krajine; z njimi in iz njih artikulirajo svojevrstne namišljene topografije z raznoliko sporočilnostjo in poetiko, do katerih se dokopljejo z iskanjem ustrezne izraznosti in preigravanjem raznovrstnih možnosti. Pri tem nenehno raziskujejo in premišljajo prostorske odnose, materialnost in izraznost ustvarjenega sveta. Vaje v slogu jim omogočajo raziskovanje in rabo različnih strukturnih in likovnih govoric znotraj oblikovnega jezika krajinske arhitekture in zunaj njega. Deli rastlin pri tem izgubijo svojo neposredno snovnost, odvzeta pa jim je tudi vsaka simbolna konotacija, ki bi jo utegnili imeti. Asemblaži skozi proces postanejo modeli ne povsem domišljenih prostorskih dinamik, nekakšne slutnje krajin, goli potenciali nekih možnih prostorskih pojavnosti. 

Produkcija: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Mentorja: red. prof. dr. Ana Kučan, asist. Nejc Florjanc
Kurator Male galerije Banke Slovenije: Vladimir Vidmar

Galerija je odprta. Obiskovalce prosimo, da upoštevajo vse preventivne epidemiološke ukrepe.

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote, med 11.00 in 19.00 uro.