Mala galerija Banke Slovenije


O razstavi Študije za zrelost

Mala galerija Banke Slovenije bo s pričujočo razstavo pogled usmerila nazaj. Razstavo tihožitij iz zbirke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje predstavljamo kot fragment drugačne študentske produkcije – študentskih del danes uveljavljenih imen slovenske umetnosti. Zbirka ALUO je pri tem neprecenljiv vir, saj jo sestavljajo dela nekaterih največjih slovenskih likovnih ustvarjalcev v zadnjih petdesetih letih, ki so nastala v času študija priznanih umetnikov, in ponujajo edinstvene vpoglede v (dis)kontinuitete razvoja slikarskih in drugih umetniških praks pri nas. S tem razmišljamo tudi o lastnem delovanju – študentje, katerih dela razstavljamo danes, bodo namreč ključni graditelji umetniškega miljeja prihodnosti. Tihožitja na tokratni razstavi predstavljajo začetek umetniških zgodb, ki so pomembno zaznamovale naš prostor.

Vladimir Vidmar, kurator Male galerije Banke Slovenije


Razstavljena tihožitja so zaključna dela s podiplomskega študija slikarstva iz šestdesetih let preteklega stoletja. Glavnina jih je nastala pod mentorstvom prof. Gabrijela Stupice. Že kmalu po ustanovitvi Akademije so začeli izbrani profesorji sprejemati izstopajoče študente na podiplomski študij (takrat znan kot »specialka«, danes magistrski študij). Ta je v preteklosti potekal manj formalizirano, bolj kot individualen dialog z mentorjem, zaključil pa se je z razstavo, na kateri je študent zagovarjal svoja dela in razlagal o svojem odnosu do slikarstva. Tihožitje je statičen motiv, pri katerem lahko z izbiro predmetov specifičnih oblik in izbranih barv ter njihovo razpostavitvijo natančno nadzorujemo sliko kot polje za študij oblik, barv, svetlobe in kompozicije. Tako kot se je Stupica v svojem delu nenehno vračal k temu motivu, je v to nalogo usmerjal tudi študente, saj je bil prepričan, da jih bo eksaktna naloga tehnično izmojstrila, suvereno obvladovanje medija pa jim bo omogočilo individualen slikarski razvoj.

prof. dr. Nadja Zgonik, kustosinja


Avtorji razstavljenih del: Bogdan Kiar Meško, Edvard Zajec, Bogdan Boni Čeh, Metka Krašovec, Vida Slivniker Belantič, Milena Usenik, Vladimir Potočnik, Marija Miša Pengov, Anton Gojmir Kos
Vodja konservatorsko-restavratorskih del: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, ALUO, UL
Izvajalka konservatorsko-restavratorskih del: Ana Sterle, študentka magistrskega študija Konserviranje in restavriranje likovnih del, ALUO, UL
Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

 

 

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote, med 11.00 in 19.00 uro.