Mala galerija Banke Slovenije


O razstavi (Ne)vidna krajina

V delu kiparke mlajše generacije Nike Erjavec se stikajo različne problematike kiparstva in umeščajo v kontekst dražljajskih sprememb, ki so posledica industrializacije in digitalizacije družbe. V središču njenega interesa je relacija med vidnim in tistim, ki se temu izmika, predstavlja pa podstat nemotene percepcije in izkušnje sveta. Gre za sistemska vprašanja zaznave, njenih materialnih temeljev in krhkih odnosov med njenimi elementi.

Nika Erjavec na razstavi (Ne)vidna krajina predstavlja novo kiparsko instalacijo, sestavljeno iz kinetičnih struktur, slonečih na fizikalnem fenomenu, ki se mu dosledno posveča zadnja leta: vibraciji. Čeprav je na ravni zdrave človeške percepcije zaznana kot odklon od določene "ravne gladine" našega uravnoteženega položaja, je vibracija na naši najbolj bazični, atomski ravni vseprisotna. Vse vibrira in v vsakem trenutku. Spremembe v valovanjih, ki omogočajo natanko določene intenzitete valovanj in jih zaznavamo kot vibracijo, postanejo v tem projektu predmet kiparskih vprašanj. V delu Nike Erjavec efemerno dobi fizična znamenja, medtem ko se materialno izmika in čedalje manj kaže kot trdna opora. Kiparska instalacija v Mali galeriji Banke Slovenije predstavlja takšno šelestečo krajino, v kateri stik nevidnega in snovnega ustvarja izmikanje jasnosti, na kateri sloni naše zaupanje v svet in naše mesto v njem. Vibracija se namreč ne prenaša samo z neposrednim fizičnim, taktilnim stikom, temveč zaznamuje tudi pogled ter tako ustvarja vzporeden, nestanoviten sistem, v katerem se ne počutimo več doma.

S svojo instalacijo je umetnica prizanesljiva do obiskovalcev, saj jim dovoli, da kontaminacijo svoje zaznave na razstavi kontrolirajo. V njeno kiparjenje z vibracijo smo povabljeni tudi sami, saj na duhovit, nekoliko samoironičen način nekaj svojih skulptur podredi kontroli igralne konzole. Vendar prej kot sklep o igrivosti percepcije razstava subtilno napeljuje na premislek o tem, na katere načine so naši posegi usodni ne samo za nas kot fizična in duhovna bitja, temveč tudi, kot jih poimenuje Jure Detela, »bitja iz drugih svetov«. Naš zamajan pogled na razstavi je tako morebiti metafora spremenjenih bivanjskih okoliščin v sistemu, v katerem nikakor nismo sami.

 

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote, med 11.00 in 19.00 uro.