PRETEKLE RAZSTAVE

2021

30. 6.–28. 8. 2021
Vaje v slogu
Razstava študentov krajinske arhitekture Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Produkcija: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Mentorja: red. prof. dr. Ana Kučan, asist. Nejc Florjanc
Kurator Male galerije Banke Slovenije: Vladimir Vidmar

24. 5.–19. 6. 2021
Tilen Šepič: Kozmični dež
Sodelovanje s Forumom Ljubljana – festival Svetlobna gverila

Avtor: Tilen Šepič
Elektronika in programiranje: Luka Frelih, Gregor Krpic, Staš Vrenko, Brane Ždralo
Produkcija: Forum Ljubljana, Strip Core, Ljudmila / osmo/za
Kurator Male galerije Banke Slovenije: Vladimir Vidmar
Razvoj projekta v okviru konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

15. 4. 2021–15. 5. 2021
Trije veliki
Razstava zmagovalcev 13. slovenskega bienala ilustracije

Avtorji: Hana Stupica, David Krančan, Milan Erič
Kurator Male galerije Banke Slovenije: Vladimir Vidmar
Razstava je nastala v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov.

18. 2. 2021–23. 3. 2021
Mala črna obleka
Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil OTGO Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Avtorji: Tamara Bizjan, Lucija Bostič, Katja Bradač, Žiga Brezovnik, Zarja Černe, Neža Dapčevič, Jurij Fidel, Maja Gazvoda, Pia Hočevar Mucić, Špela Hudobivnik, Tia Jelen, Eva Jelenc, Zala Jenček, Eva Jež, Klara Kališnik, Natalija Krašovec, Tia Krašovec, Ana Križnar, Nika Krošel, Ela Lesar, Borjan Litovski, Rebeka Mamič, Gašpar Marinič, Anja Matičič, Soča Melik Filipič, Alenka More, Anže Mrak, Zoja Muhič, Anže Orešnik, Rebeka Pajek, Katja Pavlovič, Jaka Podgoršek, Eva Primec Maria, Regioli Staša, Rituper Ela Rozina, Cilka Sadar, Neža Simčič, Sara Šmid, Lenart Šolar, Katarina Tomšič, Ester Vaceva, Katrin Večerina, Tina Verbič, Filip Vujović, Pia Wallner, Eva Zupančič
Mentorice: doc. Petja Zorec, red. prof. Elena Fajt, red. prof. Nataša Peršuh, red. prof. Almira Sadar, tehn. sod. Alenka More, tehn. sod. Nataša Hrupić
Kurator Male galerije Banke Slovenije: Vladimir Vidmar
Produkcija: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

14. 1. 2021–8. 2. 2021
Vrednost grafike
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Avtorji: Pavlina Stropnik, Jerca Rogelj, Ana Kolšek, Anamarija Založnik, Maja Bobnar, Tanja Železnik, Tanita Fabjan Demšar, Manca Semprimožnik, Ines Pahor, Eva Kozina, Dea Ferfolja, Ana Kavčič, Klementina Zavšek, Lovro Pinter, Hana Mele, Manca Sprager, Maja Breznikar, Nana Barborič Vesel, Ana Fon, Urša Barič, Kaja Tuta,  Anja Najvirt, Anja Hvastija Gaia, Tina Krajnc, Debora Oberžan, Ana Forjan, Vanesa Hochkraut, Kristina Filipčić, Valentina Kaluža, Tjaša Morela, Gloria Ana Lupus
Mentorja: prof. mag. Črtomir Frelih in doc. mag. Zora Stančić
Kurator Male galerije Banke Slovenije: Vladimir Vidmar
Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL

2020

november 2020–december 2020
Ni belega platna
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Avtorji: Ema Maznik Antić, Zdenka Pandžić, Petar Zekić, Nina Nenadović, Vid Koprivšek, Anastazija Pirnat, Bor Šparemblek, Neža Perovšek, Maša Knapič Monika Slemc, Samuel Bernthal, Tina Sapundžić
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
prof. mag. Žiga Kariž
izr. prof. mag. Ksenija Čerče
Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL
 
15. 10.–11. 11. 2020
Kako bomo bivali v prihodnje
Študenti Fakultete za arhitekturo UL o vprašanjih stanovanjske preskrbe

Mentorji: prof. dr. Lucija Ažman Momirski, izr. prof. dr. Matej Blenkuš, izr. prof. Mihael Dešman, izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. mag. Polona Filipič, prof. mag. Peter Gabrijelčič, prof. mag. Tadej Glažar, doc. Mojca Gregorski, prof. mag. Tomaž Krušec, izr. prof. Vaso Perović, izr. prof. mag. Anja Planišček, prof. Jurij Sadar, prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. Mitja Zorc, doc. Rok Žnidaršič, asist. Tomaž Berčič, asist. Katarina Čakš, asist. Vid De Gleria, doc. dr. Nika Grabar, asist. Janez Grom, asist. Mina Hiršman, doc. Primož Hočevar, asist. Ana Kreč, asist. Vlatka Ljubanović, asist. dr. Andrej Mahovič, doc. Gašper Medvešek, asist. Sinan Mihelčič, asist. Miha Munda, asist. Anja Vidic, asist. Klara Zalokar, asist. Primož Žitnik, Ajdin Bajrović, Valentina Bordon, Jure Grohar, Eva Ivačič, Dominik Košak, Samo Kralj, Katja Martinčič, Laura Perko, Žiga Rošer
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

15. 9.–8. 10. 2020
(Ne)vidna krajina
Samostojna razstava Nike Erjavec

Mentor: prof. Alen Ožbolt
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Tehnična pomoč: Janez Grošelj
Produkcija: Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

9. 7.–29. 8. 2020
Urbano tkanje
Razstava študentov oblikovanja tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Avtorji koncepta: Maja Zupanc, Martin Kaluža, Gašpar Marinič
Sodelujoči: Pia Wallner, Marija Okršlar, Lenart Šolar, Judita Kociper, Zoja Muhič
Mentorice: Katja Burger Kovič, prof. Marija Jenko, Arijana Gadžijev
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

4. 6. 2020 – 27. 6. 2020
Študije za zrelost
Tihožitja iz umetnostne zbirke študentskih del Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Avtorji: Bogdan Kiar Meško, Edvard Zajec, Bogdan Boni Čeh, Metka Krašovec, Vida Slivniker Belantič, Milena Usenik, Vladimir Potočnik, Marija Miša Pengov, Anton Gojmir Kos
Vodja konservatorsko-restavratorskih del: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, ALUO, UL
Izvajalka konservatorsko-restavratorskih del: Ana Sterle, študentka magistrskega študija Konserviranje in restavriranje likovnih del, ALUO, UL
Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

11. 2. 2020 – 8. 3. 2020
Kolikor ilustracij, toliko svetov
Razstava študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje  Univerze v Ljubljani

Avtorji: Eliza Atanasovska, Trina Cucek Meršol, Bibi Erjavec, Peter Ferlan, Klara Jager, Eva Rauch, Neža Šivec, Ana Vičič
Mentorici: doc. mag. Marija Nabernik, doc. Suzana Bricelj
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

2019

19. 12. 2020 – 19. 1. 2020
Garnir 2
Razstava študentov oblikovanja tekstilij in oblačil Narovoslovnotehniške fakultete

Avtorja: Klara Rešetič in Gašper Gajšek
Mentorici: red. prof. Almira Sadar, asist. Petja Zorec
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Naravoslovnotehniška fakulteta UL

21. 11.–13. 12. 2019
Študije iz vodoravnosti in samote
Študentje krajinske arhitekture Biotehniške fakultete v dialogu s študenti Akademije za glasbo UL

Študentje krajinske arhitekture Biotehniške fakultete: Zala Dimc, Nina Hribar, Luka Jaušovec, Katarina Končina, Hana Konjedic, Žan Pečelin, Manca Šega, Ana Šmuc, Rok Štefi
Študentje Akademije za glasbo: Neža Vasle, Barbara Spital, Jaka Horvat, Miha Grmek Seražin, Vida Vatovec, Kristaps Vanags, Gašper Okorn, Matjaž Kafol, Ayano Shigematsu, Natalija Tripkovič, Zala Eva Kocijančič, Domen Kužnar, Gašper Livk, Joana Gonzales-Subira, Andraž Malgaj, Anika Kolar
Mentorji: prof. dr. Ana Kučan, izr. prof. Luka Juhart, asist. Steven Loy, asist. Nejc Florjanc
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za krajinsko arhitekturo, in Akademija za glasbo UL

17. 10.–11. 11. 2019
Šola za vse
Graditeljske akcije skupin Fakultete za arhitekturo in društva Streha za vse

Sodelujoči študentje: Louis Barçon, Domen Fučka, Miha Fujs, Mojca Gabrič, Blaz Goričan, Sergej Grabnar, Mina Hiršman, Jošt Hren, Andraž Intihar, Jure Kolenc, Samo Kralj, Tomaz Lešnjak, Nina Majoranc, Alenka Mehle, Primož Pavšič, Matej Perčič, Urban Petranovič, Miha Prosen, Žiga Rošer, Anja Šuler, Nina Vidič Ivančič, Uroš Babnik, Tadej Bolta, Gašper Fabijan, Aleš Gabrijelčič, Jernej Kovač Mynt, Lucija Lautar, Katja Lončar, Maša Ogrin, Janja Orel, Ana Pezdirc, Maša Pirc, Peter Plantan, Eva Senekovič, Anže Briški, Luka Derlink, Nastja Fingušt, Tina Hostinger, Eva Ivačič, Laura Klenovšek, Mojca Lebeničnik, Alessandro de Ioannon, Ženja Maher, Mojca Mlinar, Lona Polona Pušnik, Rok Primažič, Gaber Robežnik, Giulia Sgro, Vesna Skubic, Nace Šinkovec, Matic Škarabot, Andrej Štornik, Janja Šušnjar, Jure Ule, Aleš Žmavc, Anja Lipovšek, Arne Žigon, Mia Bečirević, Neža Brankovič, Nika Curk, Žan Krivec, Aljoša Potočnik, Tjaša Tušar, Arne Vitorovič, Klara Suša Vačovnik, Arne Žigon, Jan Žonta, Andreja Benedejčič, Matic Benet, Matija Bozja, Sebastjan Cvelbar, Tjaša Čakš, Miha Gašperin, Ana Jerman, Anja Justin, Sara Komac, Taja Kovič, Manca Kranjc, Nadja Krašovec, Katja Križan, Neža Lazar, Maria Ljuština, Martin Mušič, Uršula Novak, Natalija Otoničar, Rok Primažič, Jana Stankić, Mitja Süč, Matej Tili, Paolo Turčić, Bernarda Vidmajer
Mentorji: izr. prof. mag. Anja Planišček, prof. dr. Aleš Vodopivec, prof. mag. Tadej Glažar, doc. dr. Tomaž Slak asis. Josip Konstantinović, doc. Gašper Medvešek, teh. sod. Klara Bohinc, Tadej Bolta, Katja Martinčič, Primož Pavšič, Nina Savič
Konzultanti: prof. dr. Sašo Medved, prof. Lars Bylund, Angelo Žigon u.d.i.g.
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar

12. 9.–8. 10. 2019
Transformacije
Razstava študentov oblikovanja ALUO UL

Avtorji razstave: Ajda Auer, Dejan Batrićević, Pavo Bušić, Črt Mate, Sara Sešlar Naraks
Mentor: prof. Radovan Jenko
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL

Glasbeni performans ob otvoritvi razstave: Gašper Livk - kontrabas in Neža Zupanc - flavta, študenta UL AG v sklopu programa FriFormA\V

9. 7. 2019–22. 8. 2019
Meje v keramiki
Razstava študentk keramike na Pedagoški fakulteti UL

Sodelujoče umetnice: Tamara Bregar, Ana Kavčnik, Satya Pene, Mariša Ribič
Mentor: prof. Mirko Bratuša
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Pedagoška fakulteta UL, Akademija za glasbo UL

5. 6. 2019–30. 6. 2019
Glasno-žitje
Feministična umetnost na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje UL

Avtorji razstave: Polona Drobnič, Tilyen Mucik, Urška Preis, Nina Baznik, Qëndresë Deda
Strokovna vodja: doc. dr. Petja Grafenauer
Kuratorica: mag. Ana Grobler
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: KUD Mreža, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL, Akademija za glasbo UL

4. 4.–17. 5. 2019
Prekleti delež
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Katedra za fotografijo

Avtorji razstave: Jure Goršič, Jure Grom, Luka Prijatelj, Sara Rman, Anja Seničar, Mario Župan
Pedagoški mentor: izr. prof. Peter Koštrun, Peter Rauch
Kustos: Vladimir Vidmar

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote, med 11.00 in 19.00 uro.