Knjižnica

Knjižnica Banke Slovenije je organizacijski del Banke Slovenije in ne opravlja knjižnične dejavnosti kot javna služba, vendar je odprta tudi za zunanje uporabnike in je vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem COBISS.

Poslanstvo knjižnice je v stalni podpori razvoja strokovnih področij Banke Slovenije ter zagotavljanju informacijskih storitev predvsem zaposlenim v matični organizaciji, pod posebnimi pogoji, pa tudi zunanjim uporabnikom, ki želijo izpopolniti svoje znanje s teh področij, tako, da jim omogoča dostop do informacijskih virov in znanja v vseh oblikah.

Zbirka knjižničnega gradiva je zasnovana na osnovi strokovnih interesov Banke Slovenije kot tudi splošnega področja teorije in prakse centralnega bančništva v svetu. Organizirana pa je v skladu s strokovnimi bibliotekarskimi načeli.

Strokovna področja, ki jih podpira knjižnica, so: ekonomska teorija in analiza, denarna teorija in analiza; finančne teorija in analiza; bančništvo; pravna teorija in praksa, zakonodaja; povezana področja – ekonometrija, statistika, računovodstvo, gospodarska zgodovina idr.

Dostopnost knjižnice za zunanje uporabnike

Vpis in izposoja sta brezplačna. Urejena je tudi medknjižnična izposoja. Zunanjim uporabnikom je – ob predhodni najavi – omogočen obisk knjižnice v času uradnih ur.

Uradne ure: od ponedeljka do petka (ob sredah zaprto), med 10. in 12. uro, ter med 14. in 15. uro. 

Predhodna najava je potrebna vsaj en dan pred obiskom po telefonu (01 471 91 91) ali elektronski pošti ([email protected]).

Prav tako je potrebno vsaj dan pred obiskom po elektronski pošti poslati seznam želene literature. Naročeno gradivo prevzame v recepciji Banke Slovenije.

Izposoja na dom je omejena na tri knjige in dve reviji. 
 

Povezano