Knjižnica

Knjižnica Banke Slovenije je organizacijski del Banke Slovenije in ne opravlja knjižnične dejavnosti kot javna služba, vendar je odprta tudi za zunanje uporabnike in je vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem COBISS.

Poslanstvo knjižnice je v stalni podpori razvoja strokovnih področij Banke Slovenije ter zagotavljanju informacijskih storitev predvsem zaposlenim v matični organizaciji, pod posebnimi pogoji, pa tudi zunanjim uporabnikom, ki želijo izpopolniti svoje znanje s teh področij, tako, da jim omogoča dostop do informacijskih virov in znanja v vseh oblikah.

Zbirka knjižničnega gradiva je zasnovana na osnovi strokovnih interesov Banke Slovenije kot tudi splošnega področja teorije in prakse centralnega bančništva v svetu. Organizirana pa je v skladu s strokovnimi bibliotekarskimi načeli.

Strokovna področja, ki jih podpira knjižnica, so: ekonomska teorija in analiza, denarna teorija in analiza; finančne teorija in analiza; bančništvo; pravna teorija in praksa, zakonodaja; povezana področja – ekonometrija, statistika, računovodstvo, gospodarska zgodovina idr.

Delovni čas za zunanje uporabnike

Zunanjim uporabnikom je – ob predhodni najavi – omogočen obisk knjižnice v času uradnih ur:

Uradne ure:  od ponedeljka do petka (sreda zaprto)  10:00 - 12:00 in 14:00 - 15:00

Od 1. do 16. septembra 2022 je knjižnica zaprta za zunanje uporabnike.

Predhodna najava je potrebna vsaj en dan pred obiskom po telefonu (01 471 91 91) ali elektronski pošti (knjiznica@bsi.si).

Prav tako je potrebno vsaj dan pred obiskom po elektronski pošti poslati seznam želene literature. Naročeno gradivo prevzame v recepciji Banke Slovenije.

Izposoja na dom je omejena na tri knjige in dve reviji. 

Vpis in izposoja sta brezplačna. Urejena je tudi medknjižnična izposoja.

Povezano