Organizacija

V Banki Slovenije sta organa odločanja guverner in Svet Banke Slovenije. Svet Banke Slovenije sestavlja pet članov, to so guverner in štirje viceguvernerji. Guverner je predsednik Sveta Banke Slovenije. Člane Sveta Banke Slovenije imenuje Državni zbor za šest let na predlog predsednika Republike Slovenije in so lahko ponovno imenovani.

Od leve proti desni: mag. Tina Žumer, dr. Primož Dolenc, mag. Boštjan Vasle, mag. Irena Vodopivec Jean, mag. Jožef Bradeško.

 

Svet Banke Slovenije

mag. Boštjan Vasle, guverner Uradni list RS št. 82/2018
Mandat: 9. 1. 2019-8. 1. 2025
Življenjepis
dr. Primož Dolenc, namestnik guvernerja Uradni list RS št. 6/2016
Mandat: 6. 4. 2016-5. 4. 2022
Življenjepis
mag. Irena Vodopivec Jean, viceguvernerka Uradni list RS št. 115/2021
Mandat: 7. 10. 2021-6. 10. 2027
Življenjepis
mag. Jožef Bradeško, viceguverner

Uradni list RS št. 80/2016

Mandat: 1. 3. 2017-28. 2. 2023

Življenjepis
mag. Tina Žumer, viceguvernerka Uradni list RS št. 51/2021
Mandat: 29. 6. 2021-28. 6. 2027
Življenjepis

 

Vodstvo Banke Slovenije

guverner:

mag. Boštjan Vasle

namestnik guvernerja:

dr. Primož Dolenc

viceguvernerka:

mag. Irena Vodopivec Jean

viceguverner:

mag. Jožef Bradeško

viceguvernerka:

mag. Tina Žumer

 

Generalni sekretariat

generalni sekretar:

Andrej Cafuta

 

Kabinet guvernerja

direktorica oddelka:

mag. Živana Mejač

 

Notranja revizija

direktor oddelka:

mag. Primož Marinšek

 

Pravni oddelek

direktor oddelka:

Jurij Žitko

 

Odnosi z javnostmi

direktorica oddelka:

Sonja Primožič

 

Služba za skladnost

pooblaščenka za skladnost poslovanja:

Mojca Trstenjak

 

Finančna stabilnost in makrobonitetna politika

direktorica oddelka:

dr. Meta Ahtik

 

Finančna statistika

direktor oddelka:

Matjaž Noč

 

Nadzor bančnega poslovanja

direktor oddelka:

mag. Peter Kupljen

 

Sistemski nadzor in regulativa

direktorica oddelka:

Damjana Iglič

 

Analitsko raziskovalni center

direktorica oddelka:

dr. Arjana Brezigar Masten

 

Bančne operacije

direktorica oddelka: mag. Katja Koren

 

Notranje finance in kontroling

direktor oddelka:

Luka Kocina

 

Plačilni in poravnalni sistemi

direktor oddelka:

mag. Simon Boštjan Anko

 

Centralni kreditni register

direktorica službe:

Hermina Govekar Vičič

 

Gotovinsko poslovanje

direktor oddelka:

mag. Gregor Miklavčič

 

Služba za reševanje

direktorica službe:

Katarina Knapič Lapajne

 

Služba za upravljanje podatkov

vodja upravljanja s podatki:

dr. Simon Jazbec

 

Informacijska tehnologija

direktor oddelka:

Pavel Škerlj

 

Organizacija in kadri

direktorica oddelka: mag. Mojca Križnar

 

Upravljanje tveganj

direktor službe:

Marko Bombač

 

Uprava hiše

direktor oddelka:

dr. Adnan Mujagić

 

Organizacijska shema

 

Nekdanji guvernerji Banke Slovenije