Organizacija

V Banki Slovenije sta organa odločanja guverner in Svet Banke Slovenije. Svet Banke Slovenije sestavlja pet članov, to so guverner in štirje viceguvernerji. Guverner je predsednik Sveta Banke Slovenije. Člane Sveta Banke Slovenije imenuje Državni zbor za šest let na predlog predsednika Republike Slovenije in so lahko ponovno imenovani.

Od leve proti desni: mag. Boštjan Vasle, dr. Primož Dolenc, mag. Tina Žumer, mag. Milan Martin Cvikl, dr. Marko Pahor.

 

Svet Banke Slovenije

mag. Boštjan Vasle, guverner Uradni list RS št. 82/2018
Mandat: 9. 1. 20198. 1. 2025
Življenjepis
mag. Tina Žumer, viceguvernerka Uradni list RS št. 51/2021
Mandat: 29. 6. 202128. 6. 2027
Življenjepis
mag. Milan Martin Cvikl, viceguverner Uradni list RS št. 90/2022
Mandat: 15. 7. 202214. 7. 2028
Življenjepis
dr. Primož Dolenc, namestnik guvernerja  Uradni list RS št. 139/2022
Mandat: 15. 11. 202214. 11. 2028
Življenjepis
dr. Marko Pahor, viceguverner Uradni list RS št. 158/2022
Mandat: 1. 3. 202328. 2. 2029
Življenjepis

 

Kabinet guvernerja in komuniciranje

Kabinet guvernerja
e-mail: [email protected]
tel: 01 47 19 105

Odnosi z javnostmi 
e-mail: [email protected]
tel: 01 47 19 123

 

Organizacijska shema*

*Opomba: Navedene osebe so vodje oziroma direktorji posameznih organizacijskih enot. Za kontakt z omenjenimi osebami se obrnite na splošne naslove, ki so objavljeni na povezavi.

Nekdanji guvernerji Banke Slovenije