Odbori in delovna telesa EU

 • Neformalni ECOFIN

  Svet EU v sestavi finančnih ministrov oziroma gospodarskih ministrov (ECOFIN) se dvakrat letno sestane neformalno. Srečanja se poleg finančnih ministrov oziroma gospodarskih ministrov držav članic EU udeležijo tudi guvernerji centralnih bank.

 • EFC - Ekonomsko-finančni odbor in njegovi pododbori

  EFC pripravlja zasedanja Sveta EU v sestavi finančnih ministrov oziroma gospodarskih ministrov (ECOFIN). EFC obravnava gospodarski in finančni položaj v EU, spodbuja koordinacijo gospodarskih in fiskalnih politik, zadeve povezane s finančnimi trgi, politike deviznega tečaja ter odnose s tretjimi državami in mednarodnimi institucijami. EFC tudi predstavlja okvir za pripravo dialoga med ECOFIN in ECB. EFC sestavljajo visoki uradniki iz državne uprave in centralne banke, Evropske komisije in ECB.

 • Odbor za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (CMFB)

  CMFB pomaga Evropski komisiji pri pripravi in izvajanju delovnih programov na področju denarne, finančne in plačilnobilančne statistike. CMFB predstavlja forum za usklajevanje statistikov iz nacionalnih statističnih uradov in Eurostata na eni strani ter iz nacionalnih centralnih bank in ECB na drugi strani.

 • Evropski statistični forum

  Evropski statistični forum je strateško telo, ki povezuje oba evropska statistična sistema – Evropski statistični sistem in statistični sistem ESCB.

 • Evropski sistem finančnih nadzornikov (ESFS)

  ESFS je poleg ESRB (Evropski odbor za sistemska tveganja) sestavljen iz nacionalnih nadzornikov in treh evropskih nadzornih organov za sektorje:

  • bančništva (European Banking Authority - Evropski organ za bančništvo - EBA),
  • vrednostnih papirjev (European Securities Authority - Evropski organ za vrednostne papirje - ESMA),
  • zavarovanja in poklicnih pokojnin (Insurance and Occupational Pensions Authority - Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine s sedežem - EIOPA).