Mednarodni odnosi

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o Banki Slovenije deluje kot predstavnik države v mednarodnih denarnih organizacijah. Nadalje Banka Slovenije zaradi izpolnjevanja svojih nalog aktivno sodeluje z drugimi centralnimi bankami, nadzornimi institucijami, mednarodnimi finančnimi organizacijami ter organizacijami in skladi, ki skrbijo za izvajanje varstva vlog.

Glavna mednarodna telesa in institucije, v katerih Banka Slovenije sodeluje so odbori in delovna telesa EU, Mednarodni denarni sklad (MDS), Banka za mednarodne poravnave (BIS) in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Banka Slovenije aktivno sodeluje tudi v programih tehnične pomoči drugim centralnim bankam in nadzornim institucijam.

V letu 2015 sta Banka Slovenije in Center for Economic Policy Research (CEPR) ustanovila mrežo evropskih centralnih bank (ECBN) za spodbujanje sodelovanja med raziskovalci sodelujočih centralnih bank, akademiki in oblikovalci politik o glavnih temah, ki so v določenem letu pomembne za centralne banke v Evropi in tudi širše.

 

© World Bank Photo Collection